កូនខ្មែរត្រូវតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរ ប្រទេសនានាក្នុងដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តាំងពីពេលកកើតដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ តើប្រទេសកម្ពុជាប្រែប្រួលដោយសាអ្វី

កូនខ្មែរត្រូវតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរ ប្រទេសនានាក្នុងដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តាំងពីពេលកកើតដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ តើប្រទេសកម្ពុជាប្រែប្រួលដោយសាអ្វី

យើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ី។ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏ចំណាស់មួយក្នុងដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានផ្ទៃដីដ៏ធំធេង លាតសន្ធឹងស្ទើពេញផ្ទៃដីអាស៊ីអាគ្នេយ៏ដីគោក។

យុគសម័យមាសរបស់កម្ពុជា គឺសម័យអង្គ ប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះបាទព្រះបាទជ័យវរ្មន ទី៧ សោយទីវង្គតទៅ ប្រទេសមួយនេះ កាន់តែខ្សោយទៅៗ ដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង និងមានការកកើតរដ្ឋនានាជាច្រើន ដូចជាសៀម អាណាម ជាដើមបានទន្ទ្រាន និងធ្វើសង្គ្រាម រហូតដាក់ដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះជាបន្តបន្ទាប់។

Loading...

Loading...