មិនថាអូនប្រែទៅជាយ៉ាងណានោះទេ!អូនគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រលាញ់អស់មួយជីវិត

មិនថាអូនប្រែទៅជាយ៉ាងណានោះទេ!អូនគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រលាញ់អស់មួយជីវិត

ចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងបំផុតគឺជាមនុស្សស្រីដែលបានបុរសជាប្តីស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម យកចិត្តទុកដាក់ នឹងស្រលាញ់នាងអស់មួយជីវិតមិនថានាងទៅជាអ្វី!ទោះនាងឆ្កួតក៏បុរសនោះនៅតែស្រលាញ់នាង!នេះហើយបានគេហៅថាសុមង្គលពិតៗ។

ដូចក្នុងវីឌីអូនេះ នាងជាមិនសូវគ្រប់ទឹកអាចនិយាយបានថានាងឆ្កួត!តែបុរសនោះមិនទៅណាចោលនាងទេហើយធ្វើតាមចិត្តនាងទៀត!ហើយពេលនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ទៀតដើរកាត់ក៏បានថាអោយនាងថា៖នាងឆ្កួតទេឬបានមកស្ទូចត្រីនៅលើផ្លូវដែលគ្មានទឹក?បុរសជាប្តីលឺភ្លាមខឹងរួចនិយាយថា៖ឯងថាអ្នកណាឆ្កួត?ជឿអត់ថាខ្ញុំធ្វើអោយឯងស្លាប់?

ហើយបុរសនោះក៏និយាយទៅកាន់នាងថា៖ទោះបីពេលនេះអូនឆ្កួតក៏ដោយតែយ៉ាងណាក៏អូនជាមនុស្សដែលបងស្រលាញ់អស់មួយជីវិតដែរ៕

Loading...

ប្រែសំរួលដោយCalvin

Loading...