ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នកព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាទោះខ្លួនឯងហត់លំបាកយ៉ាងណាក៏មិនអោយអ្នកពិបាកដែរ

ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នកព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាទោះខ្លួនឯងហត់លំបាកយ៉ាងណាក៏មិនអោយអ្នកពិបាកដែរ

ជីវិតអ្នករកសុីធម្មតាគឺត្រូវតែចេញក្រៅជួបភ្ញៀវតែមិនមែនភ្ញៀវទាំងអស់សុទ្ធតេអាក្រក់ឬខូចនោះទេ។ដូចក្នុងវីឌីអូនេះព្រោះតែជួបភ្ញៀវប្តីចូលផ្ទះយប់រាល់ថ្ងៃ!មានថ្ងៃមួយពួកគេក៏ឈ្លោះគ្នា!ប្តីក៏ថាបើចង់ដឹងស្អែកទៅធ្វើការម្តងទៅ។ប្រពន្ធឆ្លើយយ៉ាងលឿន៖ទៅក៏ទៅខ្លាចអី។

លុះស្អែកឡើងប្រពន្ធក៏បានទៅធ្វើការម្តង!ធ្វើការថ្ងៃទី១នាងសប្យាយចិត្តណាស់នាងថាគ្មានអីពិបាកផង!ដល់ល្ងាចឡើងត្រូវចេញេជួបភ្ញៀវទៀត។ពេលចេញទៅជួបភ្ញៀវ ភ្ញៀវក៏អោយនាងផឹក៣កែវមុនសិនបាននិយាយគ្នាតែមិនថានាងមិនចេះផឹក!បុរសនោះខឹងខ្លាំងណាស់រួចនិយាយថាបើមិនផឹកគឺននិយាយរឿងការងារនោះទេ!ស្រាប់តែភ្លាមនោះបុរសជាប្តីចេញមកភ្លាមរួចផឹកអស់៣កែវហើយក៏បានសុំទោសដែលខ្លួនមកយឺត។ពេលប្រពន្ធឃើញប្តីផឹកច្រើនជ្រុលប្រពន្ធថានិយាយថារាល់ថ្ងៃនេះលុយដែលយើងមានក៏មិនតិចដែរតែហេតុអ្វីយើងនៅខំប្រឹងយ៉ាងនេះ?ប្តីតប៖ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអូនព្រមរៀបការជាមួយបង បងក៏បានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមិនថាខ្លួនឯងពិបាកបុិនណាហត់បុិនណាក៏មិនអោយអូននឹងកូនមកពិបាកមួយបងដែរ៕

Loading...

https://www.facebook.com/HQSociallife/videos/137546540290408/

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

 

Loading...