កូនហាអាវថ្មីរបស់ម៉ាក់ស្អាតទេ?មកផ្ទះលើកណារវល់តែពីទូរសព្ទ៏!ចុង​ ក្រោយម្តាយធ្វើរឿងស្មានមិនដល់!

កូនហាអាវថ្មីរបស់ម៉ាក់ស្អាតទេ?មកផ្ទះលើកណារវល់តែពីទូរសព្ទ៏!ចុង​ ក្រោយម្តាយធ្វើរឿងស្មានមិនដល់!

ទឹកចិត្តឪពុកម្តាយមួយណាដែលមិនស្រលាញ់កូន?គាតតែងចង់អោយកូនមកលេងផ្ទះបាននិយាយលេងជាមួយកូន!តែកូនមកញុំបាយផ្ទះលើកណាគឺរវល់តែជាមួយទូរសព្ទ៏មិនដែលរវល់ជាមួយនឹងម្តាយទាល់តែសោះ។បាយរៀបអោយហើយក៏មិនញុំគិតតែលេងទូរសព្ទ៏។

ម្តាយអន់ចិត្តជាខ្លាំងតែក៏មិនបានថាអ្វីអោយកូនដែរ!គាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទាប់រួចយកទូរសព្ទ៏ក្រដាស់មកពាក់នៅលើខ្លួនរួចដើរចេញមកសួរកូនថា៖កូនហាអាវថ្មីរបស់ម៉ាក់ទើបកាត់ស្អាតទេ?កូនមិនបានមើលផងក៏ចេះតែឆ្លើយថាស្អាតៗ!ដល់ពេលងាកមើលភ្លាមឃើញម្តាយពាក់អាវក្រដាសក៏សួរថា៖ម៉ាក់ធ្វើអីនឹង?ម្តាយថា៖កូនមកវិញលើណាក៏រវល់តែជាមួយទូរសព្ទ៏ដែរចឹងហើយម៉ាក់គិតថាបើម៉ាក់ពាក់បែបនេះកូនប្រហែលជាមើលម៉ាក់បានច្រើនជាង!លឺហើយកូនប្រុសរត់មកអោបម៉ាក់ហើយស្រែកថា៖កូនដឹងខុសហើយ។

ខ្ញុំដឹងថាសម៏យនេះអ្នកណាដែលមិនប្រើទូរសព្ទ័អ្នកណាដែលមិនលេងទូរសព្ទ័!តែពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវទុកពេលវេលាសំរាប់គ្រួសារនឹងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើងដែរ។

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...