មួយជីវិតការតែម្តងទេ! រាំសប្បាយឲ្យណាណីម្តងមើល(មានវីដេអូ)

មួយជីវិតការតែម្តងទេ! រាំសប្បាយឲ្យណាណីម្តងមើល(មានវីដេអូ)

ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងតើលោកអ្នកគិតថា ថ្ងៃណាដែលជាថ្ងៃដែលរីករាយជាងគេក្នុងជីវិតនោះ? ប្រកដណាស់ គឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះហើយដែលជាថ្ងៃរីករាយជាងគេក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើង។

ដូចនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺបានបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគាត់ដែលបានចូលរួមអបអរក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ យើងមើលទៅកូនក្រមុំគាត់បង្ហាញក្បាច់រាំសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាស​ប្បាយចិត្តណាស់ រីឯមិត្តភក្តិដែលបានចូលរួបក៏រីករាយដូចគាត់ដែរ។

ភាពរីករាយគឺវាអាស្រ័យដោយសារម្ចាស់កម្មវិធីជាអ្នកជំរុញធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានក្តីរំភើប សប្បាយរីករាយដូចទៅនិងម្ចាស់កម្មវិធីដែរ។

Loading...

ដោយ៖ វីរៈ

Loading...