អាហារ​ទាំង​ 9ប្រភេទដែលអ្នកគួរតែដឹង!

អាហារ​ទាំង​ 9ប្រភេទដែលអ្នកគួរតែដឹង!

ការពិភាក្សា និងផ្តល់គំនិតផ្តួចផ្តើមទៅលើអាហារថ្ងៃត្រង់ នៅតាមសាលានៃសហរដ្ឋអាមេរិច គឹនៅតែមានបន្តជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយ។ ព្រោះកម្មវិធីអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្នាក់ជាតិ ដែលហៅកាត់ថា​ (NLP) បានផ្តល់អហារថ្ងៃត្រង់ដែលមានតម្លៃថោក ឬ​ឥតគិតថ្លៃ ដល់សិស្សនិសិត្សរហូតដល់ 31 លានអ្នក ស្មើរនឹង 92​% នៃសាលាសាធារណៈ និងសាលាឯកជន របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។

នេះមានន័យថា ការឹតបន្តឹង និងបទប្បញតិ្ត របស់ NLP គឺជាកង្វល់របស់មាតាមិតា អាមេរិចជាច្រើនអ្នក។ ជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់ ដោយភោជនីយដ្ឋាន មួយកន្លែនៃសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលមានឈ្មោះថា Sweet Green បានបញ្ចូលកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា។

កម្មវិធីទាំងនោះមានន័យអប់រំក្មេងៗ អំពីការទទួលទានអាហារ ដែលអាចទ្រទ្រង់សុខភាព និងប្រភេទអាហារដែល ផ្តល់អោយកាយសម្បទារឹងមាំ។ ហើយភោជនីយដ្ឋាន Sweet Green បានបង្កើតរូបថតមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលកុមារនៅជុំវិញពិភពលោកបរិភោគសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់។

ខាងក្រោមនេះ​ គឺជារូបភាពអាហាររបស់សិស្សសាលាជុំវិញពិភពលោកបរិភោគនៅពេលថ្ងៃត្រង់៖

[caption id="attachment_15042" align="alignnone" width="700"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១. ប្រទេសអ៊ីតាលី

[caption id="attachment_15043" align="alignnone" width="700"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

2. ប្រទេសហ្វាំងឡង់

[caption id="attachment_15044" align="alignnone" width="700"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣. ប្រទេសបារាំង

[caption id="attachment_15045" align="alignnone" width="700"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤. ប្រទេសប្រេស៊ីល

[caption id="attachment_15046" align="alignnone" width="700"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥. ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

Loading...

[caption id="attachment_15047" align="alignnone" width="700"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦.​ ប្រទេសក្រិក

[caption id="attachment_15048" align="alignnone" width="700"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧.​ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

[caption id="attachment_15049" align="alignnone" width="700"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨. ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

[caption id="attachment_15050" align="alignnone" width="700"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩.​ សហរដ្ឋអាមេរិច

[caption id="attachment_15051" align="alignnone" width="700"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖ BoredPanda

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

 

 

Loading...