ថាប្រាក់ខែប្រទេសយើងទៅតិច មានប្រទេសខ្លះប្រាក់ខែតិចជាងប្រទេសយើងទៀត! ប្រាក់​ខែជាមធ្យមរបស់ប្រទេសខ្លះៗនៅលើពិភពលោក!

ថាប្រាក់ខែប្រទេសយើងទៅតិច មានប្រទេសខ្លះប្រាក់ខែតិចជាងប្រទេសយើងទៀត! ប្រាក់​ខែជាមធ្យមរបស់ប្រទេសខ្លះៗនៅលើពិភពលោក!

គ្រាន់តែដើម្បីបំពេញនូវការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ក្រុមការងារស្នេហ៍៩យើងបានសំរេចចិត្តប្រៀបធៀបប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោក!

គួរកត់សម្គាល់ថាការប្រៀបធៀបបែបនេះមិនអាចធ្វើទៅបានដោយផ្អែកលើតែតួរលេខមួយនោះទេ។ វាពឹងផ្អែកទៅលើកំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសនិមួយៗប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់។

១. ប្រទេស បែលហ្សិក មានប្រាក់ខែជាមធ្យមចំនួន ១៤៩៨ដុល្លា

[caption id="attachment_15173" align="alignnone" width="1000"]809205 1 1000 D0dbdb4b19 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. ប្រទេស សិង្ហបុរី មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១០៩៧ដុល្លា

[caption id="attachment_15172" align="alignnone" width="1000"]809255 28 1000 E7e392bb38 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣. ប្រទេស អារ៉ាប់ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៤០៨ ដុល្លា

[caption id="attachment_15171" align="alignnone" width="1000"]809305 26 1000 13b025c36a 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤. ប្រទេស ប្រេស៊ីល មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ២១៧ដុល្លា

[caption id="attachment_15170" align="alignnone" width="1000"]809355 25 1000 82fa668358 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥. ប្រទេស តួគី មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៥០៩ ដុល្លា

 

៦. ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ២១៤ដុល្លា

[caption id="attachment_15169" align="alignnone" width="1000"]809455 24 1000 2645f4a9e8 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧. ប្រទេស អេស្ប៉ាញ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៧៥៥ដុល្លា

[caption id="attachment_15168" align="alignnone" width="1000"]809505 3 1000 E17073eb00 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨. ប្រទេស អាឡឺម៉ង មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៦៥៣ដុល្លា

[caption id="attachment_15167" align="alignnone" width="1000"]809555 4 1000 099a17dd49 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩. ប្រទេស luxembourg មានប្រាក់ខែជាមធ្យម​ ២១៥៩ដុល្លា

[caption id="attachment_15166" align="alignnone" width="1000"]809605 9 1000 577ce6417f 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០. ប្រទេស ប៉ូញឡូញ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៤៥៩ ដុល្លា

[caption id="attachment_15165" align="alignnone" width="1000"]809705 8 1000 Bb9f4dca46 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១. ប្រទេស បារាំង មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៦៣៦ ដុល្លា

[caption id="attachment_15164" align="alignnone" width="1000"]809755 6 1000 Eb46c33351 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២. ប្រទេស ព័ទុលហ្គាល់ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៦៦១ ដុល្លា

[caption id="attachment_15163" align="alignnone" width="1000"]809805 5 1000 51e3fc5203 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣. ប្រទេស វេណេហ្ស៊ុអេឡា មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៤៨ដុល្លា

[caption id="attachment_15162" align="alignnone" width="1000"]809855 22 1000 650d895e58 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤. ប្រទេស ម៉ូរ៉ូកូ មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ២៦៤​ ដុល្លា

[caption id="attachment_15161" align="alignnone" width="1000"]809905 27 1000 2248853970 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

១៥. ទីក្រុង ហុងកុង មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៦៩៩ ដុល្លា

[caption id="attachment_15160" align="alignnone" width="1000"]809955 13 1000 7427950e92 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦. ប្រទេស កូរ៉េខាងជើង មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៦៦ ដុល្លា

[caption id="attachment_15159" align="alignnone" width="1000"]810005 14 1000 B77a67d36b 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧. ប្រទេស កេនយ៉ា មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៥៧ដុល្លា

[caption id="attachment_15158" align="alignnone" width="1000"]810055 21 1000 4496603cb2 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨. ប្រទេស កាំមេរ៉ូន មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៧៥ ដុល្លា

[caption id="attachment_15157" align="alignnone" width="1000"]810105 11 1000 65d6ba7f2e 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩. ប្រទេស រុស្សី មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៩០ ដុល្លា

[caption id="attachment_15156" align="alignnone" width="1000"]810155 10 1000 1feb46d4ff 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០. សហរដ្ឋអាមេរិច មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១២៩៦ ដុល្លា

[caption id="attachment_15155" align="alignnone" width="1000"]810205 15 1000 F45d2826b1 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១. ប្រទេស បង់ក្លាដែស មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៩ដុល្លា

[caption id="attachment_15154" align="alignnone" width="1000"]810255 12 1000 5aad9c6bbc 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២២. ប្រទេស អូស្រ្តាលី មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ២៣៨០ ដុល្លា

[caption id="attachment_15153" align="alignnone" width="1000"]810305 19 1000 D6bdcb032b 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៣. ប្រទេស ជប៉ុន មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១២៥៦ ដុល្លា

[caption id="attachment_15152" align="alignnone" width="1000"]810355 16 1000 F0f393a65d 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៤. ប្រទេស អេសីុប មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៧៤ ដុល្លា

[caption id="attachment_15151" align="alignnone" width="1000"]810405 20 1000 A5f03977b2 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៥. ចក្រភពអង់គ្លេស មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ១៣៩៤ ដុល្លា

[caption id="attachment_15150" align="alignnone" width="1000"]810455 2 1000 76b499a5b6 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៦. ប្រទេស អាហ្សង់ទីន មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៤០៤ ដុល្លា

[caption id="attachment_15149" align="alignnone" width="1000"]810505 17 1000 A58c70e2ba 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៨. ប្រទេស ចិន មានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៣២៤ ដុល្លា

[caption id="attachment_15148" align="alignnone" width="1000"]810555 18 1000 82d880ae89 1484645954 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrihgtSide

Loading...