សេរីភាពរបស់មនុស្សស្រីពេលគ្មានស្នេហា “ម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អ”

សេរីភាពរបស់មនុស្សស្រីពេលគ្មានស្នេហា “ម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អ”

ម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អ!!! ផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនធំ ដែរថាការរស់នៅដោយគ្មានដៃគូស្នេហាធ្វើឲ្យមានភាពឯកការ ប៉ុន្តែការរស់នៅតែម្នាក់ឯងអាចមានភាពអស្ចារ្យណាស់ទៅវិញទេ !! រូបភាពដូចខាងក្រោមនេះគឺជាភស្តុតាងប្រាប់អ្នកថាការនៅម្នាក់ឯងគឺមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង។

រូបភាពទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិចិត្រករគំនូរជីវចលដែលមានមូលដ្ឋាននៅ LA, អ្នកគំនូរជីវដែលមានឈ្មោះថា យ៉ាយ៉ាវម៉ាវ៉ាន់វ៉ា(Yaoyao Ma Van)។ ការរស់នៅតែម្នាក់ឯងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយរូបភាពទាំងនេះនឹងបង្ហាញអ្នក!

១, រីករាយជាមួយភាពស្ងប់ស្ងាត់

[caption id="attachment_16346" align="alignnone" width="581"]1 2 581x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២, សេរីភាពក្នុងការអានសៀវភៅ

[caption id="attachment_16345" align="alignnone" width="693"]3 2 1 693x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣, ចង់ធ្វើអីធ្វើនឹង

[caption id="attachment_16344" align="alignnone" width="580"]4 149 580x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤, សេរីភាពក្នុងការលេងបណ្តាញសង្គម( ហ្វេសប៉ុក...) ដោយមិនបាច់មើលទឹកមុខអ្នកណា

[caption id="attachment_16343" align="alignnone" width="580"]6 1 580x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥, ចង់ធ្វើអីលប់ៗក៏បាន

[caption id="attachment_16342" align="alignnone" width="2048"]7 1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦, សេរីភាពក្នុងការគេង

[caption id="attachment_16341" align="alignnone" width="598"]8 598x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧, សេរីភាពក្នុងការដើរលេង

[caption id="attachment_16340" align="alignnone" width="590"]13 590x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨, ស្តាប់ភ្លេងដោយសេរី

[caption id="attachment_16339" align="alignnone" width="633"]14 633x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩, ញ៉ាំដោយសេរី អត់ខ្វល់រឿងអ្នកណាមិនស្រលាញ់

[caption id="attachment_16338" align="alignnone" width="620"]15 620x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០, រីករាយនិងភាពស្ងប់សុខ

[caption id="attachment_16337" align="alignnone" width="630"]16 630x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

១១, មានពេលធ្វើសមាធិ

[caption id="attachment_16336" align="alignnone" width="582"]17 26 582x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២, ធ្វើការងារដោយសេរីភាព

[caption id="attachment_16335" align="alignnone" width="727"]18 727x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣, មានពេលវេលាសំរាប់ខ្លួនឯងច្រើន

[caption id="attachment_16334" align="alignnone" width="2048"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤, ធ្វើម្ហូបតាមចំនង់ចំណូលចិត្តដោយខ្លួនឯង

[caption id="attachment_16333" align="alignnone" width="2048"]221 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥, ចង់ងូតទឹកប៉ុន្មានម៉ោងក៏បាន

[caption id="attachment_16332" align="alignnone" width="838"]21 6 838x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦, ញ៉ាំកាហ្វេក្រោមតំណក់ទឹកភ្លៀង

[caption id="attachment_16331" align="alignnone" width="570"]5 1 570x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧,មានពេលវេលាជាមួយសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក

[caption id="attachment_16330" align="alignnone" width="567"]2 175 567x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨, មិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថានឹងមានភាពស្មុគស្មាញគ្រប់ពេលនោះទេ

[caption id="attachment_16329" align="alignnone" width="582"]10 582x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩, មានពេលសំរាក់សំរាប់ខ្លួនឯងច្រើន

[caption id="attachment_16328" align="alignnone" width="581"]11 581x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១, ជីវិតមានភាពមានតម្លៃ

[caption id="attachment_16327" align="alignnone" width="581"]12 581x850 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួល៖ បងយក្ស

Loading...