ឋានសួគ៌នៃប្រទេសអ៊ីតាលី

ឋានសួគ៌នៃប្រទេសអ៊ីតាលី

គ្រប់ប្រទេសនីមួយៗតែងមានទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនិងទេសភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅប្រទេសមួយដែលមានទេសភាពដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិរួមទាំងទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតរហូតដល់ភូមិមិនចេះ។ ប្រទេសនោះគឺ​ ប្រទេសអ៊ីតាលី(Italy)

អ៊ីតាលី សំបូរទៅដោយទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលជាសម្បត្តិ វប្បធម៌ដ៏ បំផុសគំនិតបំផុតនិងទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ:ដែលរកកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅ ក្នុងពិភពលោកពុំបាន។ទីក្រុងទាំងនោះរួមមាន​Venice, Florence and Rome :

Venice

[caption id="attachment_16448" align="alignnone" width="2000"]Processed With VSCOcam With G3 Preset សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព​ www.huffingtonpost.com

Florence

[caption id="attachment_16449" align="alignnone" width="2000"]View Of Florence, Italy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព clemsonstudyabroad.worldpress.com

Rome

Loading...

[caption id="attachment_16450" align="alignnone" width="1400"]Rome Www.italyguides.it សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព ​www.italyguides.it

ចំពោះរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមានដូចជាភ្នំTuscany​ ចំការទំពាំងបាយជូរនិងជួរភ្នំព្រិល។

ភ្នំTuscany

[caption id="attachment_16451" align="alignnone" width="729"]Tuscany សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព www.worldatlas.com

ចំការទំពាំងបាយជូ

[caption id="attachment_16452" align="alignnone" width="1600"]Vineyard Grapes Home Slideshow សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...