មើលរូបភាពចាស់ៗទាំងនេះទើបដឹងថាក្នុងគ្រួសារពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មានលក្ខណៈស្រដៀង ​ឬដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ ចុះគ្រួសារអ្នកវិញ?

មើលរូបភាពចាស់ៗទាំងនេះទើបដឹងថាក្នុងគ្រួសារពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មានលក្ខណៈស្រដៀង ​ឬដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ ចុះគ្រួសារអ្នកវិញ?

រូបថតគឺរបស់មួយដែលអាចឱ្យយើងរំលឹកអនុស្សាវរីរយ៍ចាស់ៗបានពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងរូបថតលែងនៅជិតយើង ​ឬបាត់បង់ជីវិតទៅតាមពេលវេលា។ មនុស្សទៅបាត់តែរូបភាពមិនបាត់បង់ឡើយ ​ហើយនៅពេលដែលយើងយកមកមើលម្តងទៀតពេលខ្លះធ្វើឱ្យយើងរីករាយ ​ពេលខ្លះវាធ្វើឱ្យយើងទឹកភ្នែក តែយ៉ាងណាក៏វាជាការចងចាំដ៏ល្អផងដែរ។

 

ដូច្នេះយើងមកមើលរូបថតដែលបានបន្សល់តាំអពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ ​របស់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកមួយចំនួនមើល៍ថា ​ជាការចងចាំរឿងអ្វីខ្លះ ​និងតើពួកគេមានមុខមាត់ដូចជីដូនជីតាគេជំនាន់មុនយ៉ាងម៉េចខ្លះ៖

 

រូបចៅស្រីតែងខ្លួនតាមលោកយាយបង្កើត

 

[caption id="attachment_19242" align="alignnone" width="600"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

រូបភាពធ្វើត្រាប់តាមរូបថ្ងៃរៀបការរបស់ជីតា

 

[caption id="attachment_19243" align="alignnone" width="600"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

បុរសម្នាក់តុបតែងខ្លួនដូចរូបថតជីតាលួត

[caption id="attachment_19244" align="alignnone" width="600"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

រូបភាពកូនចៅជំនាន់ទី១១របស់លោក Lincoln

 

[caption id="attachment_19245" align="alignnone" width="600"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ចៅស្រី និងលោកយាយ

[caption id="attachment_19246" align="alignnone" width="600"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ចៅស្រីអាយុ២០ឆ្នាំម្នាក់កាន់រូបថតលោកយាយរបស់នាងថតពេលដែលមានអាយុ២០ឆ្នាំដូចគ្នា។

 

[caption id="attachment_19247" align="alignnone" width="600"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

មើលចៅស្រី និងលោកយាយដូចគ្នាអត់? (លោកយាយរូបខាងឆ្វេង)

[caption id="attachment_19248" align="alignnone" width="600"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

កាលពី៥០ឆ្នាំមុនលោកយាយមានអាជីពជា Stylish ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១០ជាងចៅស្រីកំពុងតែមានអាជីពជា Stylish នេះដែរ

 

[caption id="attachment_19249" align="alignnone" width="600"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

គ្រប់គ្នានិយាយថានាងមានមុខដូចលោកយាយរបស់នាងកាលពីក្មេង?ជួយមើលមើល៍ដូចអត់?

 

[caption id="attachment_19250" align="alignnone" width="600"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Loading...

លោកតា និងចៅប្រុសដូចគ្នា ឬខុសគ្នា?

[caption id="attachment_19251" align="alignnone" width="600"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ចៅលួត និងយាយលួត មុខដូចគ្នាមែនទែនត្រូវអត់?

 

[caption id="attachment_19252" align="alignnone" width="600"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

សំលៀកបំពាក់ដែលបន្តពីជីតាទួតបន្សល់ដល់ចៅទួត

 

[caption id="attachment_19253" align="alignnone" width="600"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

រូបភាពនៅក្នុងឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០, ១៩៦០,១៩៨០...គ្រួសារនេះមានមុខមាត់ដូចៗគ្នាមែនទែន

 

[caption id="attachment_19254" align="alignnone" width="600"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

រូបភាពជីតាលួតរបស់បុរសម្នាក់នេះពិតជាបិតា Fashion មែន

 

[caption id="attachment_19255" align="alignnone" width="600"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Oona Chaplin មានមុខមាត់ និងសមត្ថភាពដូចជាជីតារបស់នាង

 

[caption id="attachment_19256" align="alignnone" width="600"]15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

រូបភាពចៅស្រី និងលោកយាយ ខុសគ្នាចន្លោះពេលដល់ទៅ៦០ឆ្នាំ

 

[caption id="attachment_19257" align="alignnone" width="600"]16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

រូបម្តាយ និងកូនស្រី

[caption id="attachment_19258" align="alignnone" width="600"]17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

រូបជីតាកាលអាយុ៧០ឆ្នាំ និងរូបចៅប្រុសអាយុ៤០ឆ្នាំ

[caption id="attachment_19259" align="alignnone" width="600"]18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

រូបលោកយាយទួត និងចៅស្រីដែលមានកែវភ្នែកដូចគ្នា

[caption id="attachment_19260" align="alignnone" width="600"]19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ចុះប្រិយមិត្តវិញ? មានរូបភាពចង់ចែករំលែកដែរឬក៏អត់?

 

 

ចុះប្រិយមិត្តវិញ? មានរូបភាពចង់ចែករំលែកដែរឬក៏អត់?

Loading...