ពេលមិនទាន់រៀបការ ធ្វើអីក៏គិតដល់មុខមាត់គ្រួសារ ធ្វើអ្វីក៏តាមតែម៉ាក់ប៉ា

ពេលមិនទាន់រៀបការ ធ្វើអីក៏គិតដល់មុខមាត់គ្រួសារ ធ្វើអ្វីក៏តាមតែម៉ាក់ប៉ា

ពេលខ្លះអង្គុយគិតៗ នឹកអន់ចិត្តជំនួសមនុស្សស្រី

ពេលមិនទាន់រៀបការ ធ្វើអីក៏គិតដល់មុខមាត់គ្រួសារ ធ្វើអ្វីក៏តាមតែម៉ាក់ប៉ា

ដល់ពេលរៀបការ មានគ្រួសារ មានប្ដី ក្លាយជាស្ត្រីពពោះ កំពីងកំប៉ោង ហើយក៏ឆ្លងទន្លេ ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ បាក់សម្រស់បន្តិចម្ដងៗ សសៃខ្ចីផងអីផង ស្ត្រីខ្លះ ពិបាកចិត្ត គិតច្រើន យំយែកទឹកភ្នែករហេមរហាម​ ពេលកំពុងពពោះ

សសៃខ្ចី ព្រោះតែប្ដីគ្មានកំណើត ចុះឡើងចុះឡើង វាថែមទាំង ក្លាយជាមនុស្សស្រី ដែលគ្រួសារគេស្អប់ គេធ្វើបាបទៀត

មានកូនមើលកូន កូនខ្លះ ប្រដៅមិនបានទៅទៀត ហត់ក៏ហត់ ការងារផ្ទះ ការងារក្រៅផ្ទះ ហើយបើយើងមិនធ្វើគេថាយើងហ្នឹង អត់មារយាទ ជាស្រីកញ្ចើធ្លុះ ...

Loading...

ហើយបើមនុស្សស្រីខ្លះគាត់កាចអីហ្នឹង ក៏ថាគាត់ វាចឹងបានប្ដីខូច វាចិត្តមិនបានឹងប្ដី ស្រីស្អី សម្ដីអាក្រក់ ...

គិតៗទៅ ស្រីចាំតែខុសចឹងមែន ចាំតែបន្ទោស ខុសតិចតួច អត់ចេះលើកលែង អត់ចេះបិទភ្នែកខ្លះទេ ...

ថាប្ដីទៅ ស្ដីថា រអ៊ូដាក់មធ្យម ងំប៉ះចំបងប្អូន ម៉ែឪក្មេកហ្នឹងក៏ណាស់ទៀត អ្នកខ្លះ កាន់ជើង តែកូនបងប្អូនគេ អាឯងសាច់ថ្លៃហ្នឹង ដឹងតែខុសៗឥតល្ហែ

រក្សាសិទ្ធ : TSR Businesswoman R3.com

Loading...