អារម្មណ៍ពេលចូលរួមកម្មវិធីនានា តែត្រូវគេមើលលើមើលក្រោម មិនរាប់រាក់ទាក់អង្គុយតែម្នាក់ឯងៗ

អារម្មណ៍ពេលចូលរួមកម្មវិធីនានា តែត្រូវគេមើលលើមើលក្រោម មិនរាប់រាក់ទាក់អង្គុយតែម្នាក់ឯងៗ

អារម្មណ៍ពេលចូលរួមកម្មវិធីនានា តែត្រូវគេមើលលើមើលក្រោម មិនរាប់រាក់ទាក់អង្គុយតែម្នាក់ឯងៗ ...

អ្នកណាខ្លះ ធ្លាប់បែបហ្នឹង ចូលរួមកម្មវិធី ជប់លៀង ខួបកំណើត កម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ សុទ្ធតែជាកម្មវិធី រីករាយ អ៊ូអរ មនុស្សកុះករច្រើន ជាពិសេសក៏មានមិត្តភក្តិ អ្នកស្គាល់គ្នាចូលរួមដែរ តែបែរជាមានអារម្មណ៍ថា យើងឯកា យើងតែម្នាក់ឯងទៅវិញ។

សមល្មមគួរដែរ តែគេមើលមកយើងដូចអន់ណាស់ គេមើលយើងលើក្រោមៗ ធ្វើដូចយើងហ្នឹងតូចទាប ថោកណាស់ចឹង អាវមិនអាវ ខោមិនខោ។

គិតៗទៅ ស្អប់បំផុត មនុស្សដូចគ្នាសោះ តែមើលងាយមនុស្សគ្នាឯង ធ្វើមិនស្គាល់គ្នា ធ្វើដូចយើងហ្នឹងមិនដល់គេ។ កម្មវិធី អ្នកអាយសូ បែបហ្នឹងមែន គេរាប់រកតែអ្នកហ៊ឺហាដូចគ្នា គេរាប់តែអ្នកឡូយឆាយដូចគ្នា។

ស្អប់បំផុត អារម្មណ៍ពេលហ្នឹង មិនបានស៊បាយគេស៊ី មិនបានសុំផ្ទះគេដេក មិនបានសុំលុយគេចាយផង គេនៅមើលងាយយើង អ្នកដទៃមធ្យម ងំមនុស្សស្គាល់ជិតស្និទ្ធ មើលងាយយើងទៀត។

សម័យយកមុខយកមាត់ សម័យគិតសម្ភារនិយម សម័យគិតទឹកលុយជាធំ ធ្វើឱ្យមនុស្សហ៊ានមើលងាយមនុស្ស។ បែបហ្នឹងហើយ ទើបខ្ញុំមិនចូលចិត្តរួមកម្មវិធីអ្នកមានក្លែងក្លាយ អ្នកមានពិតប្រាកដគេមិនអីទេ តែអ្នកខំប្រឹងធ្វើមាន គឺវាបែបហ្នឹងហើយ៕

Loading...

[caption id="attachment_20765" align="alignnone" width="240"]43615028_1894309783939982_2227741575851540480_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_20767" align="alignnone" width="300"]44360658_1887893681248259_4064971552486064128_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_20768" align="alignnone" width="240"]44795340_1894309577273336_4010414704638820352_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

រក្សាសិទ្ធ : TSR Sharing

អត្ថបទ : Panha Roth

Loading...