២០ រូបភាពប្លែកៗ ពីបុរសម្នាក់ប្រើកម្មវីធី Photoshop ឲ្យបាននៅក្បែរកំពូលតារាដើរម៉ូត Kendall Jenner

២០ រូបភាពប្លែកៗ ពីបុរសម្នាក់ប្រើកម្មវីធី Photoshop ឲ្យបាននៅក្បែរកំពូលតារាដើរម៉ូត Kendall Jenner

លោក Kirby ប្រហែលជាមិនមានអ្នកគាំទ្រនៅក្នុង Instagram 102+ លាននាក់ដូចដែរ Kendall មាននោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្កើតរូបភាពរដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍មួយតាមរយៈ Photoshop ដោយកែរូបខ្លួនឯងទៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនៃកំពូលតារាដើរម៉ូដនិងទូរទស្សន៍​ Kendall Jenner។ សូមពិនិត្យមើលចំណង់ចំណូលចិត្តមួយចំនួនរបស់យើងខាងក្រោមដើម្បីដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ជាសមាជិកក្រៅផ្លូវការសំណព្វរបស់គ្រួសារ Jenner ។

#1

Kirby Jenner and Kendall Jenner posing together.

#2

Kirby Jenner and Kendall Jenner posing on the stairs.

#3

Kirby Jenner and Kendall Jenner posing together.

#4

Kirby Jenner and Kendall Jenner with their pets.

#5

Kirby Jenner and Kendall Jenner on the street.

#6

Kirby Jenner and Kendall Jenner at the fashion show.

#7

Kirby Jenner and Kendall Jenner taking a selfie.

#8

Kirby Jenner and Kendall Jenner at the ballet practice.

#9

Kirby Jenner and Kendall Jenner is a perfect couple.

#10

Kirby Jenner and Kendall Jenner.

Loading...

#11

Kirby Jenner and Kendall Jenner going for a walk with pals.

#12

Kirby Jenner and Kendall Jenner.

#13

Kirby Jenner and Kendall Jenner on the street.

#14

Kirby Jenner and Kendall Jenner posing for an ad.

#15

BFF.

#16

Kirby Jenner and Kendall Jenner.

#17

Kirby Jenner and Kendall Jenner exiting a plane.

#18

Kirby Jenner and Kendall Jenner posing for a photo.

#19

Kirby Jenner and Kendall Jenner in red dresses.

#20

Kirby Jenner and Kendall Jenner eating together.

 

ដោយ៖ វីរៈ | ប្រភព៖ Bored Panda

Loading...