រូបភាពបង្កប់អត្ថន័យចាក់​ដោត ស បង្ហាញ​ពី​​​​​ជីវិត​ពិត​​របស់​​​​មនុស្ស​​​​​​​​​ជាតិនា​សម័យ​​​​បច្ចុប្បន្ន

រូបភាពបង្កប់អត្ថន័យចាក់​ដោត ស បង្ហាញ​ពី​​​​​ជីវិត​ពិត​​របស់​​​​មនុស្ស​​​​​​​​​ជាតិនា​សម័យ​​​​បច្ចុប្បន្ន

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, ការបង្ហាញ 26 រូបដែលតិះដៀលសង្គមរបស់ "ពិភពសម័យទំនើប" ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាស្នាដៃសិល្បៈដែលធ្វើឱ្យបេះដូងរបស់មនុស្សឈឺចាប់ ។ វាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥរិយាបថរបស់មនុស្សនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែរ ។ នោះគឺជាការពិត ពិតប្រាកដឥឡូវនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានឃើញរូបភាពទាំងនេះទេ តោះទៅមើលថាតើវាយ៉ាងដដូចម្តេច ?

Loading...

កែសំរួលដោយ ​kalib9

ប្រភព WTF!!

Loading...