រូបភាពប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកដឹងថា ការសម្រក់ទំងន់គឺជារឿងអាចធ្វេីបាន មិនមែនជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេ

រូបភាពប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកដឹងថា ការសម្រក់ទំងន់គឺជារឿងអាចធ្វេីបាន មិនមែនជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេ

Lexi Reed ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរក្រោមឈ្មោះក្លែងក្លាយរបស់ក្រុម Fat Girl Fed Up មកពី Terre Haute, Indiana, មានទម្ងន់ 485 ផោន ក្នុងឆ្នាំ 2016 ខណៈពេលដែលប្តីរបស់នាងឈ្មោះ Danny បានឡេីងទំងន់ដល់ 280 ផោន។

ពួកគេបានសម្រេចចិត្ដសម្រក់ទំងន់ ហេីយរយះពេល 18ខែ ក្រោយមក ពួកគេទាំងពីរបានស្រក់ប្រហែនជា 400 ផោន (ជិត 180 គីឡូក្រាម) ជាមួយគ្នា!

អ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើ Instagram ថា៖​ «យើងមិនមានផែនការអាហារការ ការវះកាត់ គ្រូបង្ហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើ គឺត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃ»

គូស្នេហ៍នេះបានរៀបការនៅឆ្នាំ 2015 ធ្លាប់ញ៉ាំអាហារដែលមានកាឡូរីប្រហែល 8000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលះបង់ម្ហូបអាហារទាំងនោះ ដើម្បីចម្អិនអាហារខ្លួនឯង និងចាប់ផ្តើមហាត់ប្រាណ 5 ទៅ 6 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ Lexi និង Danny ស្រក់ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃទំងន់រាងកាយរបស់ពួកគេ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 12 ខែប៉ុណ្ណោះ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Instagram

#1

[caption id="attachment_24796" align="alignnone" width="296"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_24797" align="alignnone" width="298"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_24798" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_24799" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_24800" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 5a2e3f7d76a3c__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_24801" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 5a2e3f8b859f7__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_24802" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

Loading...

[caption id="attachment_24803" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_24804" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

[caption id="attachment_24805" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

[caption id="attachment_24806" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12

[caption id="attachment_24807" align="alignnone" width="298"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

[caption id="attachment_24808" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_24809" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_24810" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_24811" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_24812" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_24813" align="alignnone" width="300"]Incredible Couple Weight Loss Fatgirlfedup 20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖​ Bored Panda

Loading...