សុំទោសណា!លើកនេះខ្ញុំប្រហែលមិនអាចនៅតែចាំអ្នកតបសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនោះទេ

សុំទោសណា!លើកនេះខ្ញុំប្រហែលមិនអាចនៅតែចាំអ្នកតបសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនោះទេ

សុំទោសណា!លើកនេះខ្ញុំប្រហែលមិនអាចនៅតែចាំអ្នកតបសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនោះទេ!ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចព្រោះតែពាក្យមួយម៉ាត់របស់អ្នកហើយនៅតែធ្វើអោយខ្ញុំនៅវិលវល់មិនច្បាសលាស់ទៀតនោះទេ។

ហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលមិនអាចស្រលាញ់អ្នកទៀតបានដែរ!ព្រោះតែស្រលាញ់អ្នកវាពិតជាធ្វើអោយខ្ញុំហត់ខ្លាំង!ធ្វើអោយខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំ!ធ្វើអោយខ្ញុំអស់កំលាំងចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាង!ព្រោះតែពាក្យកុហកនឹងពាក្យដោះសារគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកធ្វើអោយខ្ញុំអស់ចិត្ត។

ខ្ញុំមិនអាចនៅតែចាំអ្នកតបសាររាល់ថ្ងៃដូចមនុស្សឆ្កួតចឹង!មួយថ្ងៃៗនៅអង្គុយចាំមើលអ្នកពេលណាតប?នៅចាំចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់អ្នក?ចង់អោយអ្នកធ្វើអ្វីក៏ប្រាប់!

ខ្ញុំពិតជាមិនអាចស្រលាញ់អ្នកបានទៀតមែន!លើកនេះខ្ញុំអាចដាក់ចុះបានហើយ!ខ្ញុំមិនអោយអ្នកមកគ្រប់គ្រង់ខ្ញុំបានទៀតទេ!ខ្ញុំចង់ធ្វើជាខ្ញុំពីមុនវិញ!ចង់ធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានសំពោធ!មិនចាំបាច់រង់ចាំអ្នកណាតបសារ!មិនបាច់រង់ចាំអ្នកណាចាំបាយ!មិនចាំបាច់នៅចាំចង់ដឹងពីសុខទុក្ខអ្នកណាម្នាក់!ជាពិសេសខ្ញុំមិនចង់ឈឺចាប់ជាងហ្នឹងនោះទេ៕

[caption id="attachment_25671" align="alignnone" width="386"]1_XKQyt7uE90_1An81 AC Uw សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_25672" align="alignnone" width="300"]50061737_491596411366054_4856122524322234368_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25673" align="alignnone" width="300"]GettyImages 581002709 585d92c73df78ce2c323718d សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25674" align="alignnone" width="300"]Young People With Problems Sitting At The Staircase សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin

Loading...