ខ្ញុំPrivateមែន!តែខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់!ខ្ញុំមិនចង់Publicទេចង់ក្រោយផេះទេ

ខ្ញុំPrivateមែន!តែខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់!ខ្ញុំមិនចង់Publicទេចង់ក្រោយផេះទេ

ជាការពិតណាស់ធម្មតាការស្រលាញ់គ្នាអ្នកណាក៏ចង់បើជាសាធារណៈដែរ!តែពេលខ្លះសាកគិតទៅមើលថាបើយើងស្រលាញ់ពិតមែនចាំបាច់អីគ្រាន់តែផុសពេញហ្វេសបុកហៅថាស្រលាញ់គ្នានោះ?បើស្រលាញ់ពិតមែនគឺត្រូវរៀនយល់ចិត្តគ្នា!យកអាសារគ្នា!លួងគ្នាស្រលាញ់គ្នាអត់អោនអោយគ្នាបែបនឹងទើបគេហៅថាស្រលាញ់!មិនមែនគ្រាន់តែផុសអួតក្នុងFacebook IG ហៅថាស្រលាញ់គ្នាទេ។

[caption id="attachment_25723" align="alignnone" width="300"]50938151_213253289518877_831377463731814400_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ពេលខ្លះPrivateខ្លះក៏ល្អ​ ស្ងាត់តែបានផលជាងPublicតែជាផេះ!មែនអត់?

ហើយក៏មិនមែនថាអោយតែPrivateសុទ្ធតែល្អទាំងអស់នោះទេ!Privateសំរាប់អ្នកដទៃតែPublicសំរាប់ដៃគូ!ព្រោះសម័យនេះមានឆ្កែឆ្មាចាំសើចចំអកច្រើនណាស់!ឃើញយើងល្អអីតិចមិនបានទេច្រណែនគ្រប់បែបយ៉ាង។ហើយបែកឃើញយើងបែកគ្នាអីវិញពីមុខអាណិតលួងណាស់តែក្រោយខ្នងយើងវិញសើចហើយនិយាយដើមយើងឡើងហុយផងក៏ថាបាន។

[caption id="attachment_25724" align="alignnone" width="300"]51205025_219102028934003_6297873316795383808_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ចឹងហើយបានថាសុខចិត្តទាក់ទងគ្នាស្ងាត់ៗតែបានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការជាជាងផុសអួតគ្នាតែចុងក្រោយបែកគ្នាហើយមិនបានជាសាច់ការអ្វី៕

Loading...

[caption id="attachment_25725" align="alignnone" width="300"]48171387_199832967527576_6474629745219731456_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25726" align="alignnone" width="228"]51342618_214757522701787_4824468658300387328_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25727" align="alignnone" width="300"]51353610_218838028960403_1122520849912430592_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25728" align="alignnone" width="300"]51424003_216028219241384_3121241356358385664_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_25729" align="alignnone" width="300"]51536737_217359175774955_8310696584580956160_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin

Loading...