កុំព្រោះតែកំហុសបន្តិចដោយមិនបានតាំងចិត្តរួចភ្លេចគ្រាដែលគេធ្លាប់ជួយអ្នកអោយសោះ

កុំព្រោះតែកំហុសបន្តិចដោយមិនបានតាំងចិត្តរួចភ្លេចគ្រាដែលគេធ្លាប់ជួយអ្នកអោយសោះ

ជាការពិតណាស់មិនថាមិត្តភាពស្នេហាឬការងារនោះទេតែងតែមានកំហុសខុសឆ្គងម្តងកាល!តែយ៉ាងណាមិញក៏មិនត្រូវភ្លេចកាលគ្រាដែលគេធ្លាប់ជួយយើងដែរ។

ធម្មតាទេមនុស្សយើងអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់មានកំហុសទៅ?មិនថាតិចឬច្រើនទេម្នាក់ៗសុទ្ធតែធ្លាប់ខុស!ពេលដែលយើងនឹកថាគេធ្វើខុសដាក់យើងក៏យើងត្រូវនឹកឃើញគុណដែលគេធ្លាប់មានចំពោះយើងដែល។

ស្នេហាក៏ដូឆ្នេះដែរមិនមែនអោយតែគេធ្វើខុសថាយើងតិចយើងថាបែកនោះទេគួរណាស់តែទុកអោយគេបានបកស្រាយឬកែខ្លួនផង!ហើយហើយនៅតែមិនអាចកែឬនៅមានកំហុសដដែលៗនឹងចាំយើងគិតតាមនឹង។

ចំនែកការងារវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរ!ទន្ទឹមនឹងមានគុណសម្បត្តិក៏ត្រូវមានគុណវិបត្តិដែរ!ម្តងគេម្តងយើងទេ!កំហុសឬការអាក់អន់ចិត្តតែងតែមានចំពោះអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបើយើងចេះយល់យោគគ្នានោះវានឹងល្អហើយរាប់អាន់បានយូរទៀតផង៕

មិនថាមិត្តភាពស្នេហាឬការងារនោះទេអោយតែចេះមានការយោគយល់គ្នាស្រលាញ់គ្នាយកអាសារគ្នានឹងមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទំនាក់ទំនងក៏វាបានយូរអង្វែងដែរ៕ធ្វើមនុស្សកុំតែក្បត់គ្នាអាត្មានិយមដាក់គ្នាទៅបានហើយ៕

Loading...

[caption id="attachment_27227" align="alignnone" width="500"]15252500575508 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27226" align="alignnone" width="510"]1525250058496 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27228" align="alignnone" width="850"]15252500578270 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27201" align="alignnone" width="564"]689b604943b100d3afdd5aeab400dc79 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin Only U

Loading...