ចង់ដឹងមនុស្សម្នាក់ទុកអ្នកសំខាន់អត់?ចូរមើលតាមរយៈការតបសាររបស់គេ

ចង់ដឹងមនុស្សម្នាក់ទុកអ្នកសំខាន់អត់?ចូរមើលតាមរយៈការតបសាររបស់គេ

ជាការពិតណាស់មនុស្សស្រលាញ់គ្នាតែងតែទុកគ្នាសំខាន់រហូតហើយមិនដែលទុកគ្នាចោលនោះទេ!ហើយបើចង់ដឹងមនុស្សម្នាក់ទុកអ្នកសំខាន់អត់សូមមើលតាមរយៈការតបសារគេបន្តិចទៅ។

ពិតណាស់មនុស្សស្រលាញ់គ្នាតែងតែមានពាក្យនិយាយរកគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់!អ្នកខ្លះនិយាយមិនចេះអស់គ្រាន់បិទទូរសព្ទ័ភ្លាមផ្ញើសារមកភ្លាមរួចលេងបន្តទៀតតែសំរាប់មនុស្សដែលមិនស្រលាញ់វិញទោះនៅក្បែរគ្នាយូរប៉ុណ្ណាក៏មិនមានពាក្យនិយាយច្រើនដែលរហូតដល់មិនដែលផ្ញើសារសោះក៏មានដែរ!

[caption id="attachment_27421" align="alignnone" width="540"]Ec13d31c013cc7a3e5a51c1b2abd5878 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

អ្នកខ្លះដែលស្រលាញ់ថ្មីថ្មោងនិយាយពិថាទូរសព្ទ៏លេងចង់ផ្ទុះក៏មានដែរ!និយាយពិទូរសព្ទ័វិញសាកមិនទាន់ទេ!តែយ៉ាងណាមិញភាពល្អៗវាមិនអាចរហូតបាននោះទេ!តែវាក៏មិនមែនគ្រប់គ្នានោះដែរ។បើគេស្រលាញ់យើងមែនគេនឹងតាមលួងយើងគ្រប់វេលាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគេនឹងផ្ញើសារដល់អ្នកគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនថាគេនៅរវល់យ៉ាងណាទេ។

មនុស្សម្នាក់បើគេស្រលាញ់អ្នកពិតរាល់ពេលអ្នកក្រោកពីព្រឹកតែងមានសារដ៏ផ្អែមមួយ!រាល់ពេលចូលគេងក៏មានពាក្យរាត្រីសួស្តីមួយម៉ាត់តា។ទោះមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយក៏គេនៅតែផ្ញើសារមកអ្នកសួរអ្នកពីនេះពីនោះ!កំពុងធ្វើអី?អផ្សុកអត់?ឃ្លាននៅ?ញុំបាយនៅ?និយាយទៅគេរកលេសគ្រប់ដើម្បីបានលេងជាមួយអ្នក!

[caption id="attachment_27422" align="alignnone" width="720"]69f63c9ab0d67665d97a05ba717f32c3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27423" align="alignnone" width="959"]914c139c0c29ba417b903531f6bbe759 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_27424" align="alignnone" width="750"]10876d584d8f75027a65c0e326272aa2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27425" align="alignnone" width="480"]Bef437c10c79b17b812668a17b5fb4d9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27426" align="alignnone" width="640"]D V V D T សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27427" align="alignnone" width="640"]Original សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin Only U

 

Loading...