មើលរូបទាំងអស់ហើយនេះលោកអ្នកប្រាកដជាដឹងថាការសម្អាតពិតជាសំខាន់!!!

មើលរូបទាំងអស់ហើយនេះលោកអ្នកប្រាកដជាដឹងថាការសម្អាតពិតជាសំខាន់!!!

ការលាងសម្អាតបន្ទប់ឬ របស់របរប្រើប្រាស់ពេលខ្លះពិតជាគួរឲ្យធុញ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្អាតឲ្យស្អាតហើយលទ្ធផលប្រហែលជាខុសពីអ្វិដែលយើងរំពឹងទុកក៏អាចថាបានដែរ។ នៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមសម្អាតបន្ទប់លោកអ្នកអាចរកឃើញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលបាត់ក៏អាចថាបានដែលព្រោះដែររបស់ទាំងនោះបានកប់ជ្រៅនៅក្នុងឥវ៉ាន់ដែលរញេរញៃទាំងនោះ។ តោក្រឡេកមើលរូបភាពនៅខាងក្រោមនេះ នៅពេលដែលមិនទាន់សម្អាត​ ហើយនឹងសម្អាតហើយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ? ហើយប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងម៉េចដែរ?

 

Loading...

 

ប្រភព៖ Brightside

Loading...