មនុស្សប្រុសដែលស្រលាញ់អ្នកពិតមែនជឿទៅថាទើបគេហ៊ានសួរបែបនេះ

មនុស្សប្រុសដែលស្រលាញ់អ្នកពិតមែនជឿទៅថាទើបគេហ៊ានសួរបែបនេះ

នៅពេលដែលយើងស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតណាស់តែងតែមានអាម្មណ៏ថាខ្លាចហើយខ្លាចគ្រប់យ៉ាង!ខ្លាចធ្វើអោយគេទាស់ចិត្ត ខ្លាចធ្វើអោយគេមិនសប្បាយចិត្ត ខ្លាចធ្វើអោយគេមានអារម្មណ៏ថាធុញជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់គេតែម្តង។ព្រោះតែខ្លាចចឹងហើយពេលខ្លះពិបាកនឹងហាមាត់និយាយណាស់។

ជាការពិតណាស់ពេលខ្លះវាធ្វើអោយអ្នកខ្លាចពិតមែនតែខ្លាចមិនដល់ថ្នាក់បាត់បង់ការស្រលាញ់នោះទេគ្រាន់តែពិបាកនិយាយចេញមកបន្តិចព្រោះយើងខ្លាចគេធុញយើង។ព្រោះថាពេលខ្លះមនុស្សស្រីគេមិនចូលចិត្តសាំច្រើននោះទេ!

[caption id="attachment_27620" align="alignnone" width="420"]4581244 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ដូចជាយើងសួរគេថា៖សុខសប្បាយអត់?ពាក្យនេះស្តាប់ទៅវាដូចសាមញ្ញទេតែអ្នកមិនដឹងទេថាគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកប៉ុណ្ណា?គេចង់ដឹងសុខទុកអ្នក?គេចង់ដឹងអ្នកសប្បាយចិត្តទេ?មានខូចចិត្តទេ?មានពិបាកចិត្តទេ?តែគេមិនអាចសួរចំៗបានទេ!បើអ្នកមិនមែនមនុស្សគេស្រលាញ់គេក៏មិនចាំបាច់សួរច្រើនយ៉ាងនឹងដែរ!ហើយគេក៏គ្មានហេតុផលដែលត្រូវចប់ដឹងដែរ៕

ហើយគេចូលចិត្តសួរថា៖កំពុងធ្វើអី?ពាក្យនេះស្តាប់ទៅដូចជាចង់សើបអ្នកថាកំពុងធ្វើអីអីចឹង!តែតាមពិតគេមិនដឹងថាគួរសួរអ្វី?ចង់ដឹងព្រោះខ្លាចថារំខានអ្នក!ខ្លាចអ្នកធុញ!

ហើយគេតែងប្រាប់អ្នកថា៖ថែខ្លួនផងណា!ពាក្យនេះស្តាប់ទៅដូចហួសសម៏យបន្តិចតែតាមពិតទៅគេពិតជាចង់នៅក្បែរខ្លួនអ្នកមើលថែអ្នករហូត!គេចង់មើលថែអ្នកដោយផ្ទាល់ដៃទៀតផង!ព្រោះក្នុងកែវភ្នែកគេអ្នកគឺជាកូនក្មេងដែលមិនចេះធំហើយទុកអោយគេជាអ្នកមើលថែ។

Loading...

ពាក្យចុងក្រោយគេថា៖តោះនិយាយគ្នាលេងហៃ?ពាក្យនេះស្តាប់ទៅដូចគេនិយាយលេងចឹងតែតាមការពិតគេចង់កំដរអ្នក!គេចង់កំដរអ្នកនិយាយកុំអោយអ្នកអផ្សុកខ្លាចអ្នកធុញ!បើក្នុងចិត្តគេមិនមានអ្នករឿងអីគេចាំបាច់ចង់ដឹងចង់លឺចង់កំដរ!គ្រប់ពេលបាននិយាយជាមួយបានកំដរគឺគេមានក្តីសុខ ពេកហើយ៕

[caption id="attachment_27621" align="alignnone" width="539"]1550677937401 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27622" align="alignnone" width="640"]15506779362174 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27623" align="alignnone" width="600"]15506779374490 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_27624" align="alignnone" width="640"]15506779379859 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយៈCalvin only u

Loading...