រឿងរ៉ាវចម្លែកៗដែលមិនគួរអោយជឿថាកើតមាន!

រឿងរ៉ាវចម្លែកៗដែលមិនគួរអោយជឿថាកើតមាន!

មនុស្សជាច្រើនមានការស្រមើស្រមៃចម្លែកៗពីមួយពេលទៅមួយពេល។ ប៉ុន្តែមានតែការអនុវត្តន៍គំនិតរបស់ពួកគេខ្លាំងក្លាក្នុងជីវិតពិតហើយធ្វើឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលល្អ។

Bright Side បានធ្វើការប្រមូលផ្តុំនៃទំនិញចម្លែកគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ។ សម្លឹងមើលពួកគេជាលើកដំបូងអ្នកនឹងសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរមួយ: "Whyyyyy?" ។ រូបរាងទីពីរនឹងនាំអ្នកទៅ "តើខ្ញុំគួរទិញវាឬទេ?"

Selfie spoon

Psychic Vampire Repellent

មនុស្សនិយាយថាប្រតិកម្មនេះមានភាពរំជើបរំជួលអាក្រក់ហើយការពារស្រមោលរបស់ម្ចាស់ពីការវាយប្រហារ។

ស្រោមជើងចម្លែក

មិនគួរអោយជឿ

And a misanthrope mat

Explicit shoes

Canned unicorn meat

"Magic in Every Bite." That’s right.

Emptiness

And it’s only 9 bucks. I’ll get 2!

Very soft furniture

Toilet paper that glows in the dark

The manufacturer says that this toilet paper saves energy because you won’t need to turn on the bathroom light. Well, there’s definitely something about it...

Artificial human fat

Nose basketball

Loading...

Bacon-flavored lip balm

A beer-belly fanny pack

A nose-shaped shower gel dispenser

Manual Star Wars

Leggings, wearing which you’ll be ultimately nude.

A can of edible dried tarantula

"My husband just loves this product!" and 125 more positive comments on Amazon.

Stickers for exhausted office workers

A hat for an ear

Finger puppets for the friendliest people

"Sprout" hair clips

A shirt printed with the "Pile of Poo" emoji

Just a pair of cute gloves with fur

Warm and impressive.

Preview photo credit amazon, sometag

Loading...