ជឿទៅគ្មានអ្នកណាចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ទេ!តែបើគេមិនយល់ពីយើងសោះយើងទ្រាំដល់ណាទៀត

ជឿទៅគ្មានអ្នកណាចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ទេ!តែបើគេមិនយល់ពីយើងសោះយើងទ្រាំដល់ណាទៀត

ជឿទៅគ្មានអ្នកចង់បែកឬចាកចេញពីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រលាញ់នោះទេតែបើគេមិនដែលយល់ពីយើងសោះមិនដែលរវល់ពីយើងសោះតើសួរថានៅមានន៏យអ្វី?

ធម្មតាទេមនុស្សបើស្រលាញ់គ្នាពិតមែនគេនឹងមិនទុកយើងចោលទេ!គេប្រាកដជាចង់ដឹងចង់លឺសុខទុក្ខយើងយ៉ាងណាជាមិនខានមិនថានៅធ្ងាយឬជិតបានជួបមុខឬមិនបានជួបមុខនោះទេមិនថាចឹងមែនអត់?

[caption id="attachment_30180" align="alignnone" width="749"]57311553_307398316605990_4658029342616453120_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

មនុស្សយើងម្នាក់ណាដែលមិនចង់ស្នេហាមួយដែលស្វីត!យើងស្រលាញ់គេ គេស្រលាញ់យើង!អ្វីដែលសំខាន់គេចេះបារម្ភនឹងយល់ពីសុខទុក្ខយើងគ្រប់ពេល!មិនមែនចាំតែយើងចង់ដឹងចង់លឺសុខទុក្ខតែម្ខាងនោះទេ។យើងចេះអន់ចិត្ត ចេះតូចចិត្តដែលតា!មនុស្សហាមានបេះដូងចេះឈឺចេះចង់ដឹងចង់លឺ។

ពេលខ្លះយើងក៏ចេះហត់ដែរព្រោះវាដដែលពេកហើយដែលគ្រប់ពេលយើងត្រូវយល់តែពីចិត្តគេរហូតទាំងដែលគេមិនដែលយល់ពីចិត្តយើងសូម្បីបន្តិច!សួរថាយើងអាចទ្រាំនឹងទំនាក់ទំនងមួយនេះបានយូរប៉ុណ្ណាដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះយើងកំពុងគិតថាតើគេមានធ្លាប់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងហើយឬអត់?តើគេស្រលាញ់យើងអត់?ឬមួយក្នុងចិត្តគេមានអ្នកផ្សេងបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់យើង?ជាមួយអ្នកផ្សេងគេចឹងដែរឬអត់?

បើស្រលាញ់គេគួរតែរៀនយល់ពីគេខ្លះផងបានអត់?កុំទុកគេចោលច្រើនពេកគេក៏ចេះអន់ចិត្តដែរណាគ្រាន់តែគេមិននិយាយគេចង់អោយយើងដឹងគេចង់អោយលួងគេចង់អោយបារម្ភ!មិនមែនគ្រប់រឿងដល់ប្រាប់បានចេះធ្វើនោះទេ!ស្រលាញ់គេថែរក្សាគេកុំចាំដល់គេចាក់ចេញហើយបានយើងស្តាយក្រោយក៏វាហួសពេលដែរ។

Loading...

[caption id="attachment_30226" align="alignnone" width="776"]46641087_1932742670172015_5554387509758132224_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30227" align="alignnone" width="960"]56947146_2146317342147879_1287160234996924416_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30228" align="alignnone" width="640"]57056203_2146317308814549_6543739213576142848_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30229" align="alignnone" width="960"]57564653_2155585301221083_7479996355587342336_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30230" align="alignnone" width="960"]58583835_2155585391221074_7544507541762342912_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...