បើមានមនុស្សធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់!ចឹងក៏មានមនុស្សដែលខ្លាចអ្នកឈឺចាប់ដែរ!ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានគេរៀបចំរួចអស់់ហើយហើយក៏សុទ្ធតែមានហេតុនឹងផល

បើមានមនុស្សធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់!ចឹងក៏មានមនុស្សដែលខ្លាចអ្នកឈឺចាប់ដែរ!ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានគេរៀបចំរួចអស់់ហើយហើយក៏សុទ្ធតែមានហេតុនឹងផល

អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញហើយអារម្មណ៍គឺដូចជាប្រសិនបើវាមិនមែនជាជោគវាសនាទេវានឹងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានហេតុផលហើយគ្មានសេចក្តីស្អប់ដោយគ្មានហេតុផល។

ស្នេហាមានបុព្វហេតុនិងប្រសិទ្ធិភាពបុព្វហេតុនិងប្រសិទ្ធិភាពមានការចាប់កំណើតជាថ្មី

ចូរប្រព្រឹត្ដចំពោះមនុស្សដោយចិត្ដស្មោះហើយមនុស្សនឹងយកចិត្ដទុកដាក់នឹងអ្នកដោយស្មោះអស់ពីចិត្ដអ្នកនឹងរក្សាឱ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហើយអ្នកឯទៀតនឹងត្រូវប្រគល់ទៅព្រះវិញបើអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកណាម្នាក់នឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះអ្នក។

[caption id="attachment_30581" align="alignnone" width="640"]15125820 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

មាននរណាម្នាក់ធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់មនុស្សខ្លះខ្លាចអ្នកឈឺចាប់ដែរ។

ការឈឺចាប់ភាគច្រើននៅក្នុងអារម្មណ៍គឺជាលទ្ធផលនៃការមិនសុខចិត្ដឈប់សំរាកហើយភាគច្រើននៃទុក្ខសោកកើតចេញពីការពិតដែលថាការគិតមមៃគឺជ្រៅពេក។

នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់និងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើខុសអ្នកដែលពិតជាស្រឡាញ់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អ។ មនុស្សម្នាក់មិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់របស់អ្នកទេវាគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់ពិតជាមិនស្រឡាញ់អ្នកគាត់មិនមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះអ្នកទេបន្ទាប់មកមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលនឹងមករកអ្នក។

នៅក្នុងពិភពលោកគ្មានការឈឺចាប់ដែលមិនអាចព្យាបាលបានទេគ្មានការអត់ធ្មត់ដែលមិនអាចបញ្ចប់បានទេច្រើនដងរឿងជាច្រើនមានការបញ្ចប់មិនពេញចិត្តភាពខុសឆ្គងមិនមែនជាមនុស្សវាគឺជាពេលវេលាវាជាជោគវាសនា។

Loading...

ទេវតាយុត្តិធម៏ណាស់ព្រោះបើមានមនុស្សធ្វើអោយយើងឈឺចាប់ក៏មានមនុស្សដែលខ្លាចយើងឈឺចាប់ដែរ!ដូចនេះហើយអ្វីដែលកើតឡើងអោយវាកន្លងផុតទៅចុះ!ស្នេហ៏ពិតគឺគេនឹងមិនអាចទ្រាំមើលការឈឺចាប់របស់យើងនោះទេ។

ហើយបើមានមនុស្សចាកចេញពីអ្នកក៏មានមនុស្សល្អចូលមកក្នុងជិវិតអ្នកដែរ។

វាមិនគួរឱ្យភ័យខ្លាចទេក្នុងការចាកចេញប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឱ្យរន្ធត់នោះគឺដើម្បីកម្ចាត់វា។ សម្រាប់អ្នកដែលចាកចេញពីអ្នកអ្នកគួរអរគុណព្រោះគាត់មិនបានធ្វើឱ្យអ្នកខឹងហើយមិនចំណាយប្រាក់ច្រើន។មិនថាចាកចេញឬចូលមកក្នុងជិវិតអ្នកនោះទេវាសុទ្ធតែមានហតុនឹងផល។

[caption id="attachment_30582" align="alignnone" width="720"]54257820_427807754622500_502466553216761856_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30583" align="alignnone" width="768"]54516339_161847368074315_70347896406409216_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30584" align="alignnone" width="424"]54518181_400214150798192_7731424071807664128_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_30585" align="alignnone" width="457"]55840497_400214417464832_7215106523939209216_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin OnlyU

Loading...