ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម! សម្រស់អ្នកគ្រូក្រមុំ ធ្វើឱ្យសិស្សសាកលជ្រួលច្របល់ ចង់ទៅរៀនថ្នាក់មេត្តេយ្យវិញ!

ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម! សម្រស់អ្នកគ្រូក្រមុំ ធ្វើឱ្យសិស្សសាកលជ្រួលច្របល់ ចង់ទៅរៀនថ្នាក់មេត្តេយ្យវិញ!

ថ្មីៗនេះមានការស៊ែចែករំលែកគ្នាជាច្រើននូវរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់យុវតីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ថែមទាំងប្រកបដោយចំណេះដឹង មានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗ។

តាមរយៈរូបភាពទាំងនោះ ហាក់ធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងកោតសរសើរចំពោះសម្រស់របស់អ្នកគ្រូក្រមុំ និងទឹកចិត្តស្រលាញ់ការអប់រំក្មេងៗ ជាពិសេសធ្វើឱ្យបេះដូងអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកប្រុសៗជ្រួលច្របល់តែម្តង។ នៅក្នុងនោះគេដឹងថា អ្នកគ្រូ ដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា គីមឡាង គណនីហ្វេសបុកមានឈ្មោះថា Rom Kimlang ជាអ្នកគ្រូសាលាមេត្តេយ្យ នៅសាលាអន្តរជាតិមួយកន្លែងហៅកាត់ថា S W I S ។

គួរឱ្យដឹងផងដែរថា គ្រាន់តែបានឃើញរូបឆោមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកគ្រូក្រមុំ ហាក់មានអ្នកគាំទ្របុរសៗជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមលង់ស្នេហ៍អ្នកគ្រូសោភាម្នាក់នេះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួនបានសម្តែងក្តីខកចិត្ត នៅពេលដឹងថា អ្នកគ្រូអាចនឹងមានម្ចាស់ចិត្តរួចទៅហើយដោយសម្អាងការដាក់ Relationship នៅលើគណនីហ្វេសបុកផ្ទាល់ តែព័ត៌មានពិត ឬយ៉ាងណា យើងនឹងរង់ចាំការបកស្រាយរបស់អ្នកគ្រូដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនៅពេលក្រោយ៕

[caption id="attachment_31195" align="alignnone" width="960"]42452752_173804260179683_8055004373857599488_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31196" align="alignnone" width="960"]42510353_173804220179687_3465321807895068672_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31197" align="alignnone" width="960"]42538009_173804290179680_4919005664488980480_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31198" align="alignnone" width="960"]42566746_173804243513018_3370716863913787392_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31199" align="alignnone" width="960"]57382302_2418540065049313_6703260359148437504_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31201" align="alignnone" width="720"]57429710_2418540221715964_7986996680576729088_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31203" align="alignnone" width="720"]58749287_2418540115049308_2404007823953362944_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31205" align="alignnone" width="720"]58749312_2418540281715958_8681596431116533760_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31206" align="alignnone" width="526"]58787566_2418540411715945_2232690232875024384_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31207" align="alignnone" width="720"]58805530_2418540338382619_6497137688838144000_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_31208" align="alignnone" width="665"]58961470_2418540258382627_8005622811278180352_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31210" align="alignnone" width="740"]58961488_2418540305049289_3106378944153124864_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31212" align="alignnone" width="720"]58978567_2418540415049278_8671808299433197568_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31214" align="alignnone" width="720"]59022644_2418540211715965_4511319216904732672_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31216" align="alignnone" width="720"]59039539_2418540178382635_4399538754541322240_n Copy សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31218" align="alignnone" width="958"]59064430_2418540465049273_688298311962066944_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31219" align="alignnone" width="750"]59163274_2418540371715949_6135897898061135872_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31220" align="alignnone" width="720"]59229885_2418540318382621_7558376704125698048_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31221" align="alignnone" width="720"]59323795_2418540135049306_2125388691256901632_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31222" align="alignnone" width="720"]59347714_2418540358382617_1445236278692937728_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31223" align="alignnone" width="794"]59473706_2418540158382637_3847597042817826816_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31224" align="alignnone" width="721"]59634877_2418540078382645_1748519136532627456_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31225" align="alignnone" width="720"]59773714_2418540195049300_617800924923953152_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...