រូបភាពស្អាតត្រជាក់ភ្នែកពីពិធីសូត្រមន្ត កំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា និងលោក អ៊ឹង សុខលី

រូបភាពស្អាតត្រជាក់ភ្នែកពីពិធីសូត្រមន្ត កំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា និងលោក អ៊ឹង សុខលី

ភ្នំពេញ៖ ពិធីមង្គលការរបស់កំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធ កញ្ញា និងលោក អ៊ឹង សុខលី កំពុងកក្រើកបណ្ដាញសង្គមនានា ជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ខណៈដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលរោងជ័យរបស់គូស្នេហ៍ថ្មីមួយគូនេះ។

[caption id="attachment_32934" align="alignnone" width="1616"]60406915_10156871775046634_6898800732552560640_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32935" align="alignnone" width="1616"]60258358_10156871775006634_9185776478715904000_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32936" align="alignnone" width="1616"]60142123_10156871774816634_1787918855813726208_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32937" align="alignnone" width="1616"]60669500_10156871774636634_7499805900102696960_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32938" align="alignnone" width="1616"]60357820_10156871774621634_1399587579564654592_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32939" align="alignnone" width="1616"]60684959_10156871774466634_1585651030320742400_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32940" align="alignnone" width="1616"]60167850_10156871773956634_141371154945277952_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32941" align="alignnone" width="1616"]60720222_10156871773891634_4472679440547053568_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32942" align="alignnone" width="641"]60267149_10156871773816634_5958438310475988992_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះជាមួយសារអបអរសាទរគូស្នេហ៍ទាំងពីរ ខណៈដែលអ្នកគាំទ្ររបស់កំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា កំពុងតែរំភើបពេលឃើញកំពូលតារាក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅថ្ងៃស្អែកនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពមួយចំនួនពីពិធីសូត្រមន្តពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា និងលោក អ៊ឹងសុខលី នៅសណ្ឋាគារសុខា៖ រូបភាព Facebook Kham Mai

[caption id="attachment_32943" align="alignnone" width="1616"]60356757_10156871773746634_3013605176658362368_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_32944" align="alignnone" width="1616"]60731345_10156871773601634_150607241597157376_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32945" align="alignnone" width="1616"]60332575_10156871773486634_4012637620797440_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32946" align="alignnone" width="1616"]60141006_10156871773291634_8834492366296449024_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32947" align="alignnone" width="641"]60507668_10156871773226634_6892464156847374336_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32948" align="alignnone" width="641"]60555285_10156871772836634_9045039200813973504_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32949" align="alignnone" width="1616"]60581612_10156871772801634_1605217582766358528_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32950" align="alignnone" width="1616"]60322032_10156871772621634_4510512673586151424_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32951" align="alignnone" width="1616"]60631782_10156871773151634_1156397374394859520_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32952" align="alignnone" width="1616"]60330465_10156871773136634_7346889306130087936_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32953" align="alignnone" width="1616"]60347060_10156871772961634_5969843119389147136_o សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_32954" align="alignnone" width="641"]60161941_10156871772821634_7234451975763394560_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Loading...