មនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេ!សុភមង្គលក៏គ្មាន១០០%ដែរ!ហើយម៉េចក៏ម្នាក់ៗទាមទារច្រើនម្លេះ

មនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេ!សុភមង្គលក៏គ្មាន១០០%ដែរ!ហើយម៉េចក៏ម្នាក់ៗទាមទារច្រើនម្លេះ

មានរបស់ខ្លះពេលដែលខកខានហើយគឺមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាននោះទេ!មនុស្សអាចប្រែប្រួលសន្យាពេលខ្លះក៏មិនអាចយកជាការបានដែរ! មនុស្សមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះទេសុភមង្គលមិនមានភាគរយរយភាគរយទេដោយដឹងថាពួកគេមិនមានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយហេតុអ្វីពួកគេសួរច្រើន។

[caption id="attachment_33379" align="alignnone" width="573"]59697873_2276655115727384_1713401984976945152_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រសិនបើអ្នកប្រឹងប្រែងជាងអ្នកដទៃអ្នកនឹងមានសមិទ្ធផលមួយទៀតប្រសិនបើអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តច្រើនជាងអ្នកដទៃទៀតអ្នកនឹងមានការងារច្រើនជាងប្រសិនបើអ្នកទទូចច្រើនជាងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកនឹងឈ្នះបើអ្នកមានភាពរឹងមាំជាងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកនឹងបង្កើត ភាពអស្ចារ្យ!

មនុស្សយើងក់ើតមកមិនមានអ្នកណាមិនធ្លាប់ខុសនោះទេក៏មិនមានអ្នកល្អគ្រប់១០ដែរ!អ្នកមិនចេះខុសមានតែអ្នកមិនធ្វើ!ហើយបើធ្វើតែងមានខុសហើយ!មនុស្សណាមិនមែនទេវតានោះទេពេលខ្លះកុំចង់អោយគេធ្វើតាមយើងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់នោះ!ធ្វើអ្វីមួយក៏ត្រូវគិតពីចិត្តគេវីញដែរកុំគិតតែចិត្តខ្លួនឯងពេក។

Loading...

ពេលខ្លះធ្វើមនុស្សកុំទាមទារច្រើនពេកល្មមគ្រប់គឺបានហើយកុំលាភលន់!ភាពលាភលន់នឹងអំនួតវាមិនដែលនាំមកសេចក្តីសុខនោះទេ!វាមិនដែលធ្វើអោយយើងគេងលក់ស្រួលនោះឡើយ!យើងត្រូវចេះហ៊ានទទួលនូវកំហុសនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ!ធ្វើមនុស្សកុំឈ្នះពេក។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin ONly U

[caption id="attachment_33380" align="alignnone" width="750"]58787536_358138571713294_5388138001563910144_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_33381" align="alignnone" width="750"]33028747_127574701445775_6044065497203343360_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...