១៨នៃការចាក់សាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យយើងមិនស្មានដល់ពេលដែលឃើញលើកដំបូង!!!

១៨នៃការចាក់សាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យយើងមិនស្មានដល់ពេលដែលឃើញលើកដំបូង!!!

មនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាមិនចូលចិត្តការចាក់សាក់ទេប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបដិសេធការពិតដែលថាពួកគេអាចមានការបំផុសគំនិត។ រូបភាពដែលអ្នកបានឃើញដោយចៃដន្យនៅកន្លែងណាមួយអាចស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកនិងជំរុញឱ្យអ្នកបង្កើតអ្វីមួយដូចជាគម្របសៀវភៅរូបថតនៅលើអាវយឺតឬការចាក់សាក់។

ក្រុមការយើងបានរកឃើញរូបថតស្អាតចំនួន ១៨ នៃការចាក់សាក់ហើយបានឃើញហើយពិបាកនឹងយកភ្នែករបស់យើងថាមិនមើលមិនបាន។

1.

2.

3.

4.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Loïc Malnati (@loic_malnati) on

5.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc) on

6.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Michael Taguet (@michaeltaguet) on

7.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Michael Taguet (@michaeltaguet) on

8.

9.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Наташа ANIMAL • Тату-мастер (@animal_tattooer) on

10.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tattoo Art Karlsruhe (@tattooartkarlsruhe) on

11.

 

View this post on Instagram

Loading...

 

A post shared by Arlo DiCristina (@arlotattoos) on

12.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Luka lajoie (@lukalajoie) on

13.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Luka lajoie (@lukalajoie) on

14.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Arlo DiCristina (@arlotattoos) on

15.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tattoo artist from Kiev (@olegblackink) on

16.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Arlo DiCristina (@arlotattoos) on

17.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Oscar Akermo (@oscarakermo) on

18.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Oscar Akermo (@oscarakermo) on

តើអ្នកចង់ចាក់សាក់ទាំងនេះទេ?

Preview photo credit Tattoo & piercing / facebook, John Anderton

ប្រភព៖ brightside.me

Loading...