ជឿថាខ្មែរអាចធ្វើបាន ជួយគាំទ្រផង ! ទាំងកែវទឹក ប្រអប់ក្រដាសជូតមាត់ ចង្កឹះ និងសំភារៈធ្វើពីប្ញស្សី សុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើង!

ជឿថាខ្មែរអាចធ្វើបាន ជួយគាំទ្រផង ! ទាំងកែវទឹក ប្រអប់ក្រដាសជូតមាត់ ចង្កឹះ និងសំភារៈធ្វើពីប្ញស្សី សុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើង!

ស្ទឹងត្រែង៖ កូនខ្មែរយើង មានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋច្រើនមែនទែន គ្រាន់តែពេលខ្លះយើងខ្វះធនធាន និងខ្វះការគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះ។

ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះ មានរូបភាពជាច្រើនបានធ្វើឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញហ្វេសប៊ុក ដោយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនច្នៃចេញពីដើមប្ញស្សី បានរំលេចចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្តង ដែលរួមមាន កែវទឹក ប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូតមាត់ ពែងទឹក និងរបស់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

តាមរយៈហ្វេសប៊ុកផេក Khmer Architecturalបានបង្ហោះថា៖ « កែវទឹកឬស្សី ប៉ា់ន់តែឬស្សី ប្រអប់ក្រអប់ជូតមាត់ ចង្កឹះ ប្រអប់ដាក់ប៊ិចច សុទ្ធតែរបស់គ្មានប្រើជាតិគីមី ដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់បងប្អូនសហគមន៍ទេសចរណ៍បុរីអូរស្វាយ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រៃង សូមចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នា »។

ក្រោយពីបានឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះហើយ បានធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតថ្មីនេះផងដែរ សង្ឃឹមថាកូនខ្មែរដទៃទៀតនឹងបញ្ចេញស្នាដៃថ្មីៗប្លែកៗផ្សេងទៀត៕

[caption id="attachment_34815" align="alignnone" width="960"]Boq សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34816" align="alignnone" width="960"]Boq1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34817" align="alignnone" width="960"]Boq2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34818" align="alignnone" width="720"]Boq3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34819" align="alignnone" width="960"]Boq4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34820" align="alignnone" width="960"]Boq5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34821" align="alignnone" width="960"]Boq6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_34822" align="alignnone" width="720"]Boq7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34823" align="alignnone" width="960"]Boq8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34824" align="alignnone" width="960"]Boq9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34825" align="alignnone" width="960"]Boq10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34826" align="alignnone" width="960"]Boq11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34827" align="alignnone" width="960"]Boq12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34828" align="alignnone" width="960"]Boq13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34829" align="alignnone" width="960"]Boq14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34830" align="alignnone" width="794"]Boq15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Loading...