ហួសថ្លែង! យីហោរ និងឈ្មោះចិន បកជាភាសាខ្មែរ ​ឃើញហើយស្លុតចិត្តណាស់!

ហួសថ្លែង! យីហោរ និងឈ្មោះចិន បកជាភាសាខ្មែរ ​ឃើញហើយស្លុតចិត្តណាស់!

ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថា ​សព្វថ្ងៃនេះមាននយោជក និងអ្នកវិនិយោកជាច្រើនដែលជាជនជាតិចិន ​បានសម្រុកនាំគ្នាមកបណ្តាក់ទុកនៅស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងក្រាស់ក្រែល  ជាពិសេសគឺតំបន់កំពង់សោមតែម្តង។ ដោយជនជាតិចិនទាំងនោះ ​ភាគច្រើនគឺបើកអាជីវកម្មជាតូច ​ឬហាងអាហារលក់ម្ហូបចិននោះតែម្តង។

យ៉ាងណាមិញនេះជាសិទ្ធនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ  ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសគឺគ្មានបំណងនឹងរិះគន់ ​ឬរើសអើសជាតិសាសន៍ឡើយឱ្យតែជនជាតិចិនទាំងនោះរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរដោយស្របច្បាប់ និងអាចជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើង។

ជាការពិតណាស់ ​អ្វីដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហួសចិត្តទៅវិញនោះ ​គឺផ្លាកយីហារហាងរបស់ពួកគេដែលប្រែជាភាសាខ្មែរ ​ធ្វើឱ្យមហាជន ​ជាពិសេសគឺអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមអស់សំណើចជាខ្លាំង ​ដោយឈ្មោះហាងខ្លះមើលទៅចម្លែក ​ហាងខ្លះប្រែមិនយល់ន័យ ​ឯហាងខ្លះទៀតដូចជាមានអត្ថន័យធំធេងរកតែពាក្យថ្លៃមិនបានតែម្តង។

ដើម្បីកុំឱ្យខាតពេល តោះ! មកមើលតើហាងចិនណាខ្លះដែលគ្រប់គ្នាយល់ថាប្លែក និងគួរឱ្យអស់សំណើច៖

[caption id="attachment_34872" align="alignnone" width="720"]60816842_575499769642064_5891270377790767104_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34852" align="alignnone" width="768"]60641460_2464168600282518_7045203033663209472_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34853" align="alignnone" width="654"]60785990_2464168446949200_6654460451105013760_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34854" align="alignnone" width="720"]60846486_2464168323615879_6723795357999824896_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34855" align="alignnone" width="960"]60855994_2464168270282551_3690160859054604288_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34856" align="alignnone" width="700"]60855994_2464168543615857_6577939316599685120_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34857" align="alignnone" width="720"]60878425_315459869347602_4079809981593944064_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_34858" align="alignnone" width="720"]60891655_2464168260282552_8276436201691414528_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34859" align="alignnone" width="780"]60932039_2121146671317973_3627127347787857920_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34860" align="alignnone" width="626"]60944802_2464168626949182_8736021376223150080_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34861" align="alignnone" width="690"]61028608_2464168206949224_6539555374263959552_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34862" align="alignnone" width="960"]61098455_2464168186949226_6806024611415719936_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34863" align="alignnone" width="776"]61132632_2464168503615861_1030148932442783744_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34864" align="alignnone" width="759"]61350746_2464168403615871_436345261111902208_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34865" align="alignnone" width="673"]61398711_2464168156949229_8643797463326523392_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_34866" align="alignnone" width="960"]61427847_2464168370282541_6370802681820217344_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Loading...