អារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនជាអារម្មណ៍ល្អទេ!តែវាជាអារម្មណ៏ដែលមានអ្នកនៅជិតខ្លួន

អារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនជាអារម្មណ៍ល្អទេ!តែវាជាអារម្មណ៏ដែលមានអ្នកនៅជិតខ្លួន

តាមពិតខ្ញុំក៏គិតពីអ្នកផងដែរ!

អារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនជាអារម្មណ៍ល្អទេ។

ប៉ុន្តែសូមឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្ញុំ។

អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺមិនមែនថាខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកទេ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់មានអ្នក, អាចពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមក,

វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រៅបំផុតនិងជ្រៅបំផុត។

[caption id="attachment_35329" align="alignnone" width="690"]61159997_2677531685594540_2796342151456227328_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

អ្នក, បង្រៀនខ្ញុំឱ្យរៀនស្រឡាញ់,

ក៏បានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបដើម្បីស្រឡាញ់នរណាម្នាក់។

ទីបំផុតយល់,ចម្ងាយមួយចំនួនមិនអាចលើស។

ដោយដឹងថាភាពឯកកោរតែងតែមានគ្រប់ទីកន្លែង,

ដូច្នេះសម្លឹងមើលអ្នកនៅសម្ងាត់ឆ្ងាយ។

ជាការពិតដែលជាចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក,

មិនមានជីវិតនិងការស្លាប់, មិនពិភពលោក,

ប៉ុន្ដែខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាតែអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទេ។

សេចក្ដីស្រឡាញ់ចាប់ផ្តើមដោយបេះដូងហើយបញ្ចប់ដោយអន្ទះអន្ទែង។

Loading...

ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេ។

តើមនុស្សម្នាក់ៗអាចស្រលាញ់បានប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?

សម្លឹងមើលអ្នក, ខ្ញុំមិនអាចនិយាយ,

អ្នកអាចនិយាយថាទេចំពោះទឹកភ្នែកអ្នកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ខ្លួនអ្នកថា "អ្នកសប្បាយចិត្តដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្ត"

ជីវិតគឺពោរពេញដោយការសោកស្តាយ,

ពេលខ្លះការសោកស្តាយមិនមែនជាសម្រស់ទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រស់នេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់។

វាជារឿយៗធ្វើឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍សោកសៅហើយជារឿយៗខកខានប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវគេកប់នៅទីនោះជានិច្ច។

ប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយហើយទោះជាអ្នកព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនអាចលុបបំបាត់វាចេញពីបេះដូងរបស់អ្នកឡើយ។

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពីរបៀបដើម្បីលៃតម្រូវល្បឿននេះ,

ប្រហែលជាបេះដូងឈឺចាប់ត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់និងស្ងប់ស្ងាត់ប្រហែលជាពេលវេលានឹងធូលី។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

[caption id="attachment_35330" align="alignnone" width="690"]61221855_2677531735594535_6651870645955067904_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_35331" align="alignnone" width="690"]61481414_2677531612261214_7640063335668383744_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_35332" align="alignnone" width="690"]61695973_2677531602261215_5488195462362038272_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_35333" align="alignnone" width="690"]61837024_2677531672261208_5971024673482211328_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...