២០ ម៉ូតសក់រួញ សក់ខ្លី កាត់តាមទំរង់មុខ ធ្វើអោយស្អាតធ្វេសដង

២០ ម៉ូតសក់រួញ សក់ខ្លី កាត់តាមទំរង់មុខ ធ្វើអោយស្អាតធ្វេសដង

សួស្តី សុភាពនារីជាទីស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ Admin ចង់បង្ហាញពីម៉ូតសក់ដែលកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងសំរាប់ស្រទាប់យុវវ័យ ហើយម៉ូតសក់ទាំងអស់នោះត្រូវកាត់តាមទំរង់មុខ ទើបធ្វើអោយមុខរបស់យើង ក្មេងជាងវ័យ។

ម៉ូតសក់ខ្លី ប៉ុន្តែរួញតិចៗ 

large_6bf1e262-5f3d-4f9c-b7f0-35e78fa4b9ed.jpg_t_5d08dc92171f0 (640×778)

សក់ប្រាសស្មា ហើយរួញចុងៗ តិចៗ

large_4b82ee69-4912-4eb9-b2a8-c5787cde1263.jpg (640×800)

សក់រួញទឹករលក 

large_c8afd627-034d-4dd8-836a-c8803ef3d380.jpg (640×639)

ធ្វើម៉ូតសក់រញ៉ែរញ៉ៃ រួញចុងៗ តិចៗ

large_c4701692-7145-46c6-b1df-66c60839645d.jpg (640×796)

ធ្វើម៉ូតសក់រួញក្តោបលើស្មាបន្តិច

large_6be00287-2317-4cc0-b0ba-1ca04b70ad15.jpg_resize_900_2C1029_ssl_1 (640×732)

ធ្វើម៉ូតសក់លើស្មា រួញ ចុងៗតិចៗ 

large_78b6d6dc-5770-4566-8759-c5c46d5f8e11.jpg (640×640)

ធ្វើម៉ូតសក់ក្រោមស្មា 

large_c6ff5436-7001-46b0-aa2f-53d5bdc898c8. (640×640)

ធ្វើម៉ូតសក់ត្រង់លើស្មា បន្តិច

large_714c4da9-2379-46e0-a457-c5f3214c9ee7. (640×644)

 

Loading...

ធ្វើម៉ូតកៀបរួញ ក្តោបក្រោមតិចៗ

large_5c3f8c2f-2565-44d4-9a05-d5df709ed838.jpg_t_5d12da5a287ee (640×854)

ធ្វើកាត់សក់លើស្មា ក្តោបក្រោមតិចៗ

large_c43c8a2c-f575-4cea-9857-32d05b48b48e.com (640×640)

សក់កៀបរួញក្រោមត្រចៀកតិចៗ ហើយដាក់ពណ៏សក់

large_e1292494-17ce-41d5-9e4f-c144464f65cf.net (640×549)

សក់កៀបត្រង់  ហើយដាក់ពណ៏សក់

large_6853d46e-e13a-4d26-acb7-aa881c4d9059.jpg (640×825)

រួញទឹករលក លើស្មាតិច 

large_59e14c5a-6ae3-4c4a-b572-1d3f9eb4eb38.fna_oh_82842d75f420fe91bd0d45e0df06ff6d_oe_5DACDDD4 (640×800)

យ៉ាងណាដែលម៉ូតសក់ខ្លី ទាំងអស់នេះ ស្រលាញ់មួយណាចាំប្រាប់ Admin ផង ណា ចាំអេមីន ជួយរកម៉ូតសក់ប្លែកៗ ស្អាតៗ អោយបានច្រើនបន្ថែមទៀត  សំរាប់សុភាពនារីទាំងអស់គ្នា ........

Credit Writer : Hollong

កែសំរួល និងបកប្រែ ពី : Spicee

 

Loading...