ទំលាប់ ៨ យ៉ាងធ្វើអោយអ្នកចាស់មុនអាយុ

ទំលាប់ ៨ យ៉ាងធ្វើអោយអ្នកចាស់មុនអាយុ

ធម្មតា យើងតែតែងប្រើប្រាស់នូវផលិតផលផ្សេងៗ ដើម្បីជួយការពារមុខរបស់យើងអោយបានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះ យើងជ្រើសរើសវិធីខុសក្នុងការថែទាំមុខរបស់យើង។ កុំទំលាប់ប្រើវិធីទាំងនេះបើមិនចង់ចាស់មុនអាយុ។

១. ការប្រើប្រាស់ Scrub ជាញឹកញាប់ក្នុងការ massage  លើមុខរបស់ខ្លួន

4940260-28558060-268934-0-1498134802-1498134806-650-1-1498134806-650-11a55d0c69-1536038705.jpg (650×316)

២. ការប្រើប្រាស់ Cream សំរាប់ការពារស្បែកមុខមិនគ្រប់គ្រាន់

4940310-17901760-4123-0-1535028734-1535028738-720-1-1535028738-650-ff82b7be60-1536038705.jpg (650×364)

៣. ការជូតមុខដោយប្រើប្រាស់កន្សែងស្ងួត 

ការជូតមុខខ្លាំងៗដោយប្រើកន្សែងស្ងួត ធ្វើអោយមុខអាចមានភាពជ្រួញ គួរតែទុកអោយមុខស្ងួតតាមខ្យល់ទើបល្អជាង។

4940360-28603460-8237564-0-1498142616-1498142621-650-1-1498142621-650-aa3e431f20-1536038705.jpg (650×291)

៤. ការដេកទំលាក់សក់ 

4940410-28849510-1827631-0-1498225346-1498225349-650-1-1498225349-650-92c7568034-1536038705.jpg (650×374)

៥. ការដេកមិនបានសំអាតស្រោមខ្នើយអោយបានស្អាត

Loading...

4940460-17901960-412-0-1535028776-1535028778-720-1-1535028778-650-003a697a00-1536038705.jpg (650×328)

៦. អ្នកមិនបានប្រើប្រាស់ប្រភេទ Clay Mask ដើម្បីការពារមុខពីមុន

4940510-17902060-4123-0-1535028814-1535028816-720-1-1535028816-650-a45a3da925-1536038705.jpg (650×510)

៧. អ្នកញុំាបន្លែផ្លែឈើមិនគ្រប់គ្រាន់

បន្លែ ផ្លែឈើវាផ្ទុកសាធាតុចិញ្ចឹមច្រើនប្រភេទដែលធ្វើអោយអ្នកអាចថែរក្សារ រាងរបស់អ្នកបានស្អាត។

4940560-28581860-182763-0-1498138729-1498138736-650-1-1498138736-650-67d8084a0b-1536038705.jpg (650×466)

៧. អ្នកមានបញ្ហាតែមិនព្រមដោះស្រាយ នេះក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយអ្នកឆាប់ចាស់ខ្លាំងដែរ

4940610-17902210-4123-0-1535028862-1535028864-650-1-1535028864-650-07f7d1fcc4-1536038705.jpg (650×529)

Credit :  Brideside.me

កែសំរួលដោយ Hollong

Loading...