ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើរណាស់! តាមពិតតួអង្គក្នុងរឿងគំនូជីចល គឺជាពួកគាត់សោះ!

ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើរណាស់! តាមពិតតួអង្គក្នុងរឿងគំនូជីចល គឺជាពួកគាត់សោះ!

ក្តីស្រម៉ៃរបស់យើងទាំងអស់ ដែលចង់ទៅដល់ចំណុចមួយនៃជីវិតរបស់យើង ខណៈពេលដែលយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះ វាអាចនឹងមានការផ្លស់ប្តូរ។ ដូចជាការចង់ជួបព្រះអង្គម្ចាស់ Tarzan ឬចាប់ដៃស្វាគមន៍ជាមួយព្រះនាង ព្រិលស ក្នុងរឿងគំនូជីវចល ដែលអ្នកគិតថាវាមិនអាចទៅរួច។ ពេលនេះបំណងរបស់អ្នកអាចនឹងក្លាយជាការពិត ព្រោះ តួអង្គក្នុងរឿងគំនូជីវចលទាំងនោះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង អោយមានរូបរាងតាម តារាល្បីៗរបស់ហូលីវ៉ូដ មួយចំនួន។

ដើម្បីប្រែក្លាយក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកឱ្យក្លាយជាការពិត Bright Side បានលើកយករូបតួអង្គ ពិតចំនួន ១៥នាក់ នៃតួអង្គគំនូរជីវចលដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកឆ្ងល់ថា តើនេះជាជីវិតពិតឬអត់។

1. Eric Balfour / Flynn Rider in Tangled (2010)

[caption id="attachment_23208" align="alignnone" width="728"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

2. Chris Hemsworth / John Smith in Pocahontas (1995)

[caption id="attachment_23209" align="alignnone" width="728"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

3. Zac Efron / Hiccup in How To Train Your Dragon (2010)

[caption id="attachment_23210" align="alignnone" width="728"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

4. Christina Hendrix / Jessica Rabbit in Who Framed Roger Rabbit? (1988)

[caption id="attachment_23211" align="alignnone" width="728"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

5. Will Poulter / Sid in Toy Story (1995)

[caption id="attachment_23212" align="alignnone" width="728"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

6. Mel Gibson / Tarzan in Tarzan (1999)

[caption id="attachment_23213" align="alignnone" width="728"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

7. Haley Joel Osment / Shaggy in Scooby-Doo, Where are You! (1969)

[caption id="attachment_23214" align="alignnone" width="728"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

8. Mandy Patinkin / Captain Hook in Peter Pan (1953)

[caption id="attachment_23215" align="alignnone" width="728"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

9. Neil Patrick Harris / The Riddler in Batman: The Animated Series (1992)

[caption id="attachment_23216" align="alignnone" width="728"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

10. Gillian Anderson / Lois Griffin in Family Guy

[caption id="attachment_23217" align="alignnone" width="728"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

11. Nikolaj Coster-Waldau / Prince Charming in Shrek 2 (2004)

[caption id="attachment_23218" align="alignnone" width="728"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

12. Julia Jones / Pocahontas in Pocahontas (1995)

[caption id="attachment_23219" align="alignnone" width="728"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

13. Logan Paul / Kristoff in Frozen (2013)

[caption id="attachment_23220" align="alignnone" width="728"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

14. Sandra Bullock / Carmen Sandiego in Where In The World Is Carmen Sandiego? (1985)

[caption id="attachment_23221" align="alignnone" width="728"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

15. Doutzen Kroes / Aurora in Sleeping Beauty (1959)

[caption id="attachment_23222" align="alignnone" width="728"]15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តើអ្នកគិតថាអ្នកណាជា តារាក្នុចិត្តរបស់អ្នក? សូមចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រពភដើម៖ Bright Side

Loading...