ស្ថានភាពជីវិតរបស់សត្វ ២០+ ដែលមានខ្សែជីវិតដូចក្នុងខ្សែភាពយន្ត

ស្ថានភាពជីវិតរបស់សត្វ ២០+ ដែលមានខ្សែជីវិតដូចក្នុងខ្សែភាពយន្ត

សត្វចិញ្ចឹមដែលមើលទៅមានមន្តស្នេហ៍បានកំពុងកាន់កាប់ភាពល្បីលើអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះពួកគេធ្វើឱ្យយើងជឿថានៅក្នុងពិភពសត្វពួកគេមានអារម្មណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍បញ្ហាប្រឈមដូចមនុស្សយើងដែរ។

ប៉ុន្តែសត្វខ្លះជាភស្ដុតាងនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់វា - ពួកវាធ្វើដូចជាពួកវាបានសម្តែងក្នុងរឿងកំប្លែងរឿងល្ខោនឬខ្សែភាពយន្តហើយថែមទាំងអាចផ្តួលតួអង្គនៃសត្វដែលតែងតែសម្តែងក្នុងភាពយន្តខ្លះទៀតផង!

យើងស្រឡាញ់ការមើលឃើញរូបភាពនៃសត្វជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនិងដែលមន្តស្នេហ៍ហើយយើងក៏ចូលចិត្តចែករំលែកអ្វីដែលប្លែកៗឬល្អបំផុតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ដូច្នេះអូសចុះក្រោមហើយរីករាយជាមួយរូបភាពដែលមានទៅដោយក្តីស្រលាញ់រវាងសត្វ!

1. My sister saw this proposal.

2. If gorillas could play in movies, these ones would definitely be “Best Kiss” award winners!

3. A lion that looks like Scar from The Lion King

4. Real-life Timon and Pumbaa!

5. When it’s your first day at work and there’s a lady who wants to speak to the manager:

6. That’s a legit gangsta crew!

7. How does one get invited to such a pawty?

8. “My friend’s dog looks like Buck from Ice Age.”

9. Initiation into the order of fluffy chivalry

10. “Aren’t you a little short for a cow?”

11. Gimme all the doggy treats you have, hooman!

Loading...

12. Nothing special, just a little raccoon reading his morning news.

13. If you’ve got it, flaunt it.

14. If dogs were pop-stars

15. Mission impawsible

16. A sassy panda being fed up

17. Otters looking like BFFs gossiping at lunch

18. He had a long day of chasing the laser pointer...

19. Go back up to land, hooman!

20. “As soon as I take over your human world, you will pet me whenever I tell you to.”

21. When me and my besties go for a walk around the block:

22. Dropping their debut album this summer

Have you ever seen such movie-like animal situations? We’re waiting for your stories and photos in the comments!

ប្រភព៖ brightside.me

Loading...