រូបថតចំនួន ២២ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីធម្មជាតិនិងភាពមិនគួរឲ្យជឿថានឹងអាចមាន!!!

រូបថតចំនួន ២២ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីធម្មជាតិនិងភាពមិនគួរឲ្យជឿថានឹងអាចមាន!!!

“ ភាពធម្មតាៗ” លែងជាវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការដើរតាម។ អច្ឆរិយៈនៃធម្មជាតិមានច្រើនរាប់មិនអស់។ ហើយយើងមិនដែលធុញទ្រាន់នឹងការមើលឃើញកាន់តែច្រើនឡើង ៗ នៃរបស់ប្លែកៗ។ ពីព្រោះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលអាចត្រូវបានដាក់ផ្កានៅកន្លែងមួយនៅពេលដែលធម្មជាតិផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការភ្ញាក់ផ្អើល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់មានន័យថាអ្នកច្បាស់ជាបានឃើញចម្លែកនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

តោះទៅមើលរឿងហួសចិត្តទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះ៖

1. A baby orange in a big one

2. Tennis balls made by nature

3. This lemon prefers to stand out in a crowd.

4. This palm can walk away.

5. Lava dying in the ocean

6. A tomato giving birth to new seeds

7. Earth and sky coming together as one

8. Double banana for more potassium

9. It’s not a mutation, it’s beauty.

10. A bouquet from such flowers must be the tastiest.

11. This fish has absorbed all the azure of the sea.

Loading...

12. “This cocoon has stitched the fabric of my outdoor lounge together for protection.”

13. Oyster dinner with a surprise tiny pearl

14. Beauty burning everything in its path

15. A whole bouquet in 1 flower

16. Lake Baikal

17. This lizard knows what it means to be different.

18. Big banana for a big company

19. Marge Simpson has never been so natural.

20. Mini moon from sea glass

21. “Only the leaf skeleton remains.”

22. Nature can even paint a lotus flower black.

តើការភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុត? តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្វីបែបនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេ? យើងខ្ញុំចង់ យោបល់និងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់។

ប្រភព៖ brightside.me

Preview photo credit Moxon88 / imgur

Loading...