ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំង​ ២១ដែលមានអត្ថន័យមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំង​ ២១ដែលមានអត្ថន័យមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!

មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននៅជុំវិញអ្នក ដែលពេលខ្លះពួកវាបាននាំយកនូវបញ្ហាមកអោយអ្នកក៏មាន។ ប៉ុន្តែនៅទីនេះមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដូច្នេះពួកវាអាចជួយសង្គ្រោះអ្នក និងអ្នកដ៏ទៃបាន។ អ្នកខ្លះថែមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែមានការស៊ីជម្រៅថែមទៀតផង។ ដូចជាការបើកបរដោយស្ថានភាពស្រវឹង ឬការបរិភោគអាហារដែលមិនល្អដល់សុខភាព ដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកអោយបានប្រសើរឡើង។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នក មិនអើពើ ឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះទេ ពួកវានឹងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នក ។

នៅទីនេះ Bright Side បានបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយទេពកោសល្យជាមួយនឹងសារដ៏មានឥទ្ធិពល ដូច្នេះមនុស្សនឹងឱ្យតម្លៃលើជីវិតរបស់ពួកគេ កាន់តែច្រើន។

១. ជីវិតអាចនឹងបាត់បង់ដោយសារការបើកបរដោយស្ថានភាពស្រវឹង

[caption id="attachment_23343" align="alignnone" width="728"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. ធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិត

[caption id="attachment_23344" align="alignnone" width="728"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣. កុំខ្ជះខ្ជាយសម្រស់របស់អ្នក

[caption id="attachment_23345" align="alignnone" width="728"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤. យើងត្រូវការដើមឈើដើម្បីរស់

[caption id="attachment_23346" align="alignnone" width="728"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥. ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង មិនមែនជារឿនល្អទេ

[caption id="attachment_23347" align="alignnone" width="728"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦. ប្រឆាំងនឹងភាពធាត់របស់កុមារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនអ្នក

[caption id="attachment_23348" align="alignnone" width="728"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧. ការចោលកាកសំណល់ទៅក្នុងសមុទ្រ វានឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ

[caption id="attachment_23349" align="alignnone" width="728"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨. កុមារមិនគួរខ្ជះខ្ជាយការងាររបស់កុមារភាពទេ

[caption id="attachment_23350" align="alignnone" width="728"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩. ផ្តល់អាហារដល់អ្នកស្រេកឃ្លាន

[caption id="attachment_23351" align="alignnone" width="728"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០. ការជក់បារីបង្កឱ្យមានជំងឺមហារីក

[caption id="attachment_23352" align="alignnone" width="728"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

១១. ប្រាក់បន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យកុមារនូវជីវិតថ្មី

[caption id="attachment_23353" align="alignnone" width="728"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២. ការបំពុលពីខ្យល់អាច​​ ឆក់យកជីវិតយើង

[caption id="attachment_23354" align="alignnone" width="728"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣. ថ្នាំគឺជាអាវុធមុខពីរ

[caption id="attachment_23355" align="alignnone" width="728"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤. កម្មករមិនមែនជាឧបករណ៍នោះទេ

[caption id="attachment_23356" align="alignnone" width="728"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥. នេះជាហេតុផលដែលធ្វើអោយអ្នកឆាប់ចាស់ជាងអាយុ15

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព១៦. ទឹកកខ្វក់អាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតកុមារជាច្រើន

[caption id="attachment_23358" align="alignnone" width="728"]16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧. ត្រូវចេះទប់កំហឹងរបស់អ្នក

[caption id="attachment_23360" align="alignnone" width="728"]18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨. ពាក្រនេះត្រឹមត្រូវណាស់

[caption id="attachment_23361" align="alignnone" width="728"]19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩. ការសប្បាយមិនគួរអោយយើងញៀនឡើយ

[caption id="attachment_23362" align="alignnone" width="728"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០. កុំបើកបរពេលអ្នកងងុយគេង

[caption id="attachment_23363" align="alignnone" width="728"]21 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាដែលកំពុងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកហើយធ្វើឱ្យអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ? តើអ្នកមានដឹងអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឆ្លាតវៃដទៃទៀត ដូចជាការផ្សាយដែលប៉ះដល់ដួងចិត្តរបស់អ្នកដែរ ឬទេ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើមើ៖ Bright Side

Loading...