គ្រាន់តែឃើញក៏រំភើបដែរ! បណ្ដុំរូបភាព ៤០សន្លឹក ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញអំពីសេចក្ដីស្រលាញ់ដ៏ធំធេង!

គ្រាន់តែឃើញក៏រំភើបដែរ! បណ្ដុំរូបភាព ៤០សន្លឹក ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញអំពីសេចក្ដីស្រលាញ់ដ៏ធំធេង!

សំណួរមួយដែលបានសួរទៅកាន់អ្នកថតរូបជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកថា “ ក្តីស្រឡាញ់” មានអត្ថន័យបែបណាចំពោះពួកគេ ហើយរូបខាងក្រោមនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកថតរូបទាំងនោះ៖

នៅពេលនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយើងម្នាក់ៗអាចមាននិយមន័យពិសេសម្នាក់មួយ។ អ្នកថតរូបទាំង ៤០ នាក់នេះបានចែករំលែកទស្សនៈប្លែកៗអំពី “ក្ដីស្រលាញ់” និងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនចុងក្រោយក្នុងចំណោមការដាក់ស្នើជាង ១៥០៩៣ នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរូបថត #Love2019 ដោយរូបភាព AGORA ដែលជាកម្មវិធីថតរូបប្រើដោយឥតគិតថ្លៃដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។ រង្វាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរូបថតទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ។

ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយវិនិច្ឆ័យថារូបណា មានអត្ថន័យដក់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជាងគេ? សូមបញ្ចេញយោបល់ខាងក្រោម៖

Loading...

អត្ថបទ៖ BoredPanda

Loading...