រូបថតចំនួន ២០សន្លឹកដែល សមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ពីអ្នកទស្សនា!

រូបថតចំនួន ២០សន្លឹកដែល សមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ពីអ្នកទស្សនា!

អ្វីដែលយើងមើលឃើញ ពេលខ្លះវាមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងនោះទេ។ ការបំភាន់ភ្នែកវាតែងតែ កើតមានលើមនុស្សម្នាក់ៗ។ ការក្រឡេកមើលយ៉ាងរហ័សទៅលើរូបថតធម្មតា ជួនកាលយើងអាចគិតថា វាមានចំណុចមិនធម្មតា ប្រសិនបើយើងមិនបានពិនិត្យមើលវា អោយបានច្បាស់លាស់។​ នោះហើយជាមូលហេតុមួយ ដែលយើងគួរចង់ចាំថា អ្វីៗដែលយើងឃើញ វាមិនតែងតែជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេ។ ដូចជារូបថតខាងក្រោម ដែលយើងបានថតវា ចេញពីជ្រុងម្ខាង ហើយវាហាក់ដូចជាពួកគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតទៅវិញ។

Bright Side ធានាថាការក្រឡេកមើលរូបថតទាំង ២០សន្លឹកនេះ វានឹងធ្វើអោយអ្នកមានការភាន់ច្រលំ។ ប៉ុន្តែសូមយកចិត្តទុកដាក់តាមដាន ដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ។

១. តិចច្រលំថា ខ្ញុំកំពុងតែបត់ជើងទៅ

[caption id="attachment_23712" align="alignnone" width="728"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. ឆ្មារខ្ញុំមិនមែនកំពុងហោះទេ

[caption id="attachment_23713" align="alignnone" width="728"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣. មិនមែនគូទខ្ញុំទេ

[caption id="attachment_23714" align="alignnone" width="728"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤. អ្នកប្រហែលជាគិតថាវ៉ែនតានេះមានអ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើរ ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានចំណាំងផ្លាតពីអំពូលប៉ុណ្ណោះ

[caption id="attachment_23716" align="alignnone" width="728"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥.​ វាហាក់ដូចជាការប្រជុំសម្ងាត់របស់ខ្មោច ពិភាក្សាអំពីវិធីបំភ័យមនុស្សនៅលើកក្រោយ

[caption id="attachment_23717" align="alignnone" width="728"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦. ស្មានថាក្បាលនាគ

[caption id="attachment_23719" align="alignnone" width="728"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧. មើលឃើញពួកខ្ញុំទេ? ខ្ញុំពីរនាក់បងប្អូនកំពុងតែមើលអ្នក

[caption id="attachment_23720" align="alignnone" width="728"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨. រូបភាពនៅទីក្រុងឡុងនេះមើលទៅដូចជាវីដេអូ

[caption id="attachment_23721" align="alignnone" width="728"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩. មិនមែនជើងអូនទេ

[caption id="attachment_23722" align="alignnone" width="728"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០. ប្រយ័ត្នអង្គុយលើ ipad របស់ខ្ញុំ

[caption id="attachment_23723" align="alignnone" width="728"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

១១. ឡានខ្ញុំមិនមែនដាក់រូបសត្វពីងពាងទេ

[caption id="attachment_23724" align="alignnone" width="728"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២. កុំច្រលំថាវាជារូបគំនូរណា

[caption id="attachment_23725" align="alignnone" width="728"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣. មិនមែនក្បាលរបស់ខ្ញុំទេ

[caption id="attachment_23726" align="alignnone" width="728"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤. ស្មានថាដាក់អីកល់ពិក្រោម

[caption id="attachment_23727" align="alignnone" width="680"]15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥. កម្រាលព្រំទេ

[caption id="attachment_23728" align="alignnone" width="728"]16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦. មិនមែនមុខអូនទេ

[caption id="attachment_23729" align="alignnone" width="728"]17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧. មិនមែនមកពីខ្ញុំធំនោះទេ គឺមកពីគាត់នៅខាងក្រោម

[caption id="attachment_23730" align="alignnone" width="728"]18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨. មិនមែនបឹងទេ គឺផ្ទៃមេឃទេតើ

[caption id="attachment_23731" align="alignnone" width="728"]19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩. ចុម ស្មានថាពូនឹង កំពុងតែជិះគាត់

[caption id="attachment_23732" align="alignnone" width="728"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តើរូបថតមួយណា ដែលធ្វើអោយអ្នកភ្លេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ដែលនៅជុំវិញអ្នក ហើយសំឡឹងមើលវា រហូតដល់អ្នករកចម្លើយឃើញ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side

Loading...