វិធីសាស្រ្ត ៤ យ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយការបែកញើសក្លៀក ហើយមានទំនុកចិត្តពេលចេញទៅក្រៅ

វិធីសាស្រ្ត ៤ យ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយការបែកញើសក្លៀក ហើយមានទំនុកចិត្តពេលចេញទៅក្រៅ

អ្នកដឹងហើយថា រដូវក្តៅជារដូវកាលមួយដែលបែកញើសខ្លាំង ប្រសិនការបែកញើសនោះមិនមានខ្លិន វាមិនមានជាបញ្ហាធំដុំអីទេ ប៉ុន្តែភាគច្រើន ក្លៀកជាបញ្ហាធំធ្វើអោយយើងមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិ ។ យើងមានវិធីសាស្រ្ត ៤ យ៉ាងដើម្បីជួយអោយអ្នកមិនមានក្លិនខ្លួន អ្នកមានទំនុកចិត្តធ្វេសដង។

3866b1b4bad064557d05ed1a677992e8.jpg (564×705)

១ . ត្រូវកោរ រឺដក រោមក្លៀកអោយបានទៀងទាត់ 

អ្នកដឹងហើយថា បើរោមក្លៀកជាកន្លែងដែលផ្ទុកក្លិនមិនល្អហើយវាធ្វើអោយយើងមានក្លិនខ្លួន យើងគួរតែដកវាចេញ អោយបានទៀងទាត់ព្រោះវាមិនធ្វើអោយអ្នកមានក្លិនមិនល្អ។ ការដក រឺកោរោមក្លៀក ធ្វើអោយអ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។

3c43fe12d0d6362eee29eb811baffae1.jpg (564×845)

២ . ត្រូវជូតសំស្អាតអោយបានញឹកញាប់

ពេលថ្ងៃយើងដឹងហើយថា វាបែកញើសខ្លាំង យើងគួរតែជូតសំអាតវាដើម្បីអោយកុំអោយមានក្លិនមិនល្អ។ វាជួយកាត់បន្ថយបាក់តេរី ដែលធ្វើអោយយើងមិនបាផាកសុខភាពសំរាប់ខ្លួនឯង ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចេញញើស។

874cc21033c2342e9115c67b0c8f26be.jpg (290×401)

៣ . ជៀសវាងការញ៊ំាអាហារដែលធ្វើអោយមានក្លិនក្លៀក 

ក្លិនខ្លួនរបស់យើងគឺវាកើតឡើងទៅតាមរបបអាហារដែលយើងញ៊ំាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អ អ្នកត្រូវញ៊ំាអាហារដែលល្អ។ ការញ៊ំាម្ទេស ខ្ទឹម ព្រមទាំងអាហារដែលមានសារធាតុហិលធ្វើអោយយើងចេញញើសច្រើន ព្រមទាំងមានក្លិនមិនល្អ។

Loading...

c50c793a496075d1e4b9a999aff7de16.jpg (564×1079)

៤ . ផឹកទឹកអោយបានច្រើន 

ការផឹកទឹកអោយបានច្រើនក៏អាចជួយកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អពីក្នុងខ្លួនយើងដែរ ពីព្រោះវាធ្វើអោយអាចអាចបញ្ចេញសារធាតុមិនល្អពីទឹកនោមរបស់យើង។ ម្យ៉ាងទៀតញើសដែលបញ្ចេញពេលយើងញ៊ំាទឹកច្រើន វាជាញើសធម្មជាតិ ដែលមិនមានក្លិនធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនោះទេ។

dc2b126a5d3cc421504eef702d221ca4.jpg (564×1210)

1c32dbbae48e0d5130445d22a6846b7c.jpg (564×706)

Source:  https://www.akerufeed.com/health/4-ways-to-stop-sweating

កែសំរួល ពី Hollong

Loading...