នារីមានប្រជុយត្រង់ ៥កន្លែងនេះយកធើ្វប្រពន្ធទៅមិនខុសបំណងទេ (មានវីដេអូ)

នារីមានប្រជុយត្រង់ ៥កន្លែងនេះយកធើ្វប្រពន្ធទៅមិនខុសបំណងទេ (មានវីដេអូ)

និយាយរឿងប្រជុ្រយ ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាមានជំនឿទៅលើវា ពីព្រោះគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថា រាល់ប្រជុ្រយនៅលើដងខ្លួនសុទ្ធតែតំណាងអោយអី្វមួយអំពីជោគវាសនា ឬក៍រឿងរាវនាពេលអនាគត សូមទស្សនានិងស្តាប់វីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Loading...

https://www.facebook.com/newlikekh/videos/460449827845738/

Youtube Channel ៖ Share Knowledge

Loading...