ធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតមនុស្ស តែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញ! ២២សន្លឹកនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកទប់អាម្មណ៍មិនសរសើរមិនបានអំពីទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់!!!

ធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតមនុស្ស តែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញ! ២២សន្លឹកនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកទប់អាម្មណ៍មិនសរសើរមិនបានអំពីទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់!!!

ធម្មជាតិតែងតែត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ ហើយពេលខ្លះវាអាចនឹងបាត់បង់បន្តិចម្តងៗដោយសារតែមនុស្ស។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានមនុស្សមួយចំនួនបង្ហាញការគោរពខ្ពស់បំផុតចំពោះធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញពួកគេ។ ពួកគេបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីថែរក្សាវា សូម្បីតែក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាបំផុតក៏ដោយ។

នៅទីនេះយើងបានលើកយករូបភាពមួយចំនួននៃធម្មជាតិដែលត្រូវបានគេគោរពស្រលាញ់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំង។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្ត ហើយចូលរួមថែរក្សាធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា។ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ទៅមើលទាំងអស់គ្នា៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

តើអ្នកចង់ឃើញរឿងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកទេ? ឬតើវាកើតឡើងរួចហើយនៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ? ប្រាប់យើងអំពីវានៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side

Loading...