២៧ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីទឹកមុខរបស់សត្វចិញ្ចឹម ខណៈពេលម្ចាស់មកទាន់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេកំពុង…

២៧ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីទឹកមុខរបស់សត្វចិញ្ចឹម ខណៈពេលម្ចាស់មកទាន់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេកំពុង…

សត្វចិញ្ចឹមបានរក្សាឱ្យយើងនូវភាពរីករាយបានយូរអង្វែង។ ពួកគេធ្វើឱ្យយើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងភាពស្អាតស្អំ ទម្លាប់ចំលែក និងបុគ្គលិកលក្ខណៈស្មោះត្រង់របស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលយើងទុករបស់មួយចំនួននៅក្បែរពួកគេ អ្វីៗអាចនឹងធ្វើអោយយើងភ្ញាក់ផ្អើរ ហើយពេលខ្លះវាអាចជារឿងគួរឱ្យអស់សំណើចក៏មាន។

យើងបានរកឃើញសត្វចិញ្ចឹមដែលមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចាប់បានក្នុងសកម្មភាពបែបនេះ។ ពួកគេមើលទៅហាក់ដូចជាមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ ប៉ុន្តែពួកគេបានផ្តល់អោយយើងបន្ថែម នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកគេច្រើនជាងមុនទៅទៀត។

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនូវការបង្ហាញទាំងនេះ ហើយក៏សូមអរគុណដល់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងសូមអភ័យទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយផងដែរ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

Loading...

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

តើមួយណាដែលធ្វើអោយអ្នកអស់សំណើចជាងគេ? ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅ​ក្នុង​ប្រអប់មតិ​យោបល់៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side

Loading...