ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញថាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេត្ត….

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញថាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេត្ត….

ប្រភពពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញថាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងព្រះសីហនុ និងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម នៅស្រុកសូទ្រនិគម និងស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប។

Loading...

ភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយនៅស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។

ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់នៅស្រុកកំចាយមារ ស្រុកស៊ីធរកណ្តល និងស្រុកកញ្ជៀច ខេត្តព្រៃវែង។

 

Loading...