បើសិនជាសត្វនៅក្នុងពិភពគំនូរជីវចល ប្រែក្លាយមុខមាត់ជាមនុស្សវិញ តើពួកគេនឹងប្រែជាយ៉ាងណា?

បើសិនជាសត្វនៅក្នុងពិភពគំនូរជីវចល ប្រែក្លាយមុខមាត់ជាមនុស្សវិញ តើពួកគេនឹងប្រែជាយ៉ាងណា?

នៅក្នុងពិភពតុក្កតាគឺថាសត្វអាចនិយាយភាសាមនុស្សបាន។ ក្នុងនោះឥរិយាបទទាំងអស់ត្រូវបានត្រាប់តាមមនុស្ស ហើយនឹងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើអ្នកស្រមៃថាពួកគេមានមុខមនុស្សយោងទៅតាមចរិតលក្ខណៈនៃចរិតនីមួយៗ ហើយចុះវានិងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនតុក្កតាសត្វទាំងនោះពិតជាក្លាយជាមនុស្ស ជាមួយនឹងរូបភាពសត្វនៅក្នុងពិភពគំនូរជីវចលតើពួកគេនឹងមានរូបរាងយ៉ាងណានៅពេលពួកគេក្លាយជាមនុស្ស? ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ តោះ! អូសចុះក្រោមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

#1

Timon and Pumbaa : The Lion King

#2

Po : Kung Fu Panda

#3

Scrat : Ice Age

#4

Melman and Gloria : Madagascar 

#5

Judy, Nick, and Flash : Zootopia

#6

SpongeBob SquarePants : SpongeBob SquarePants

Loading...

#7

Red : The Angry Birds Movie

#8

Simba and Nala : The Lion King

#9

Donkey : Shrek

#10

Goofy : A Goofy Movie

#11

Chloe : The Secret Life of Pets

ที่มา : Brightside

Loading...