ចង់ដឹងទេ? ថាតើកូនៗរបស់វីរបុរសជួយពិភពលោក ពេលពួកគេកើតមកនឹងទៅជាយ៉ាងណា? តោះ! ចូលមើលទាំងអស់គ្នា!

ចង់ដឹងទេ? ថាតើកូនៗរបស់វីរបុរសជួយពិភពលោក ពេលពួកគេកើតមកនឹងទៅជាយ៉ាងណា? តោះ! ចូលមើលទាំងអស់គ្នា!

វិចិត្រករម្នាក់ឈ្មោះ Eduardo Lucas Nascimento បង្ហាញពីគំនិតគួរឱ្យអស់សំណើចរបស់គាត់នៅពេលគាត់គូររូបកូនៗរបស់វីរបុរសល្បី ៗ នៅហូលីវូដដូចជា Wolverine, Spider-man, Aquaman, Iron man, Batman, Flash ជាដើម។ នៅថ្ងៃដំបូងដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចរិតនិងសមត្ថភាពដូចគ្នាទៅនឹងឪពុកម្តាយជាពួកគេផងដែរ។ វាអាចនឹងមានភាពវឹកវរបន្តិច តែគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់!

#1

កូនប្រុសរបស់ Wolverine

#2

កូនប្រុសរបស់ The Thing (Fantastic 4)

#3

កូនប្រុសរបស់ Spider-man

#4

កូនប្រុសរបស់ Aquaman

#5

កូនប្រុសរបស់ Iron man

#6

កូនប្រុសរបស់ Batman

#7

កូនប្រុសរបស់ Flash

Loading...

#8

កូនប្រុសរបស់ Alien

#9

កូនប្រុសរបស់ Robocorp

#10

កូនប្រុសរបស់ Martian

#11

កូនប្រុសរបស់ Hawkman

#12

កូនប្រុសរបស់ Chuck Norris

លើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ Batman និង Superman លេងជាមួយគ្នា ............

នៅពេលដែលកូន ៗ របស់ Aquaman, Batman, Superman, Flash និង Wonder Woman បានមកលេងជាមួយគ្នាកូនរបស់ Batman អាចបានត្រឹមតែឈរមើល។

ប្រភព៖ brightside

Loading...