បើកបង្ហាញរូបភាពនៃពីទីតាំងពិតប្រាកដ ដែលមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗរបស់ Marvel

បើកបង្ហាញរូបភាពនៃពីទីតាំងពិតប្រាកដ ដែលមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗរបស់ Marvel

អ្នកដែល​ចូលចិត្តទស្សនាខ្សែភាពយន្តបែបវីរបុរសសង្រ្គោះផែនដី សង្គ្រោះមនុស្សលោក ១០០% ប្រាកដជាស្គាល់ Marvel ច្បាស់ជាមិនខាន។ ជាក់ស្តែងណាស់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រេីនរបស់អាណាចក្រ Marvel បានបង្ហាញពីទីទាំងពិតប្រាកដនៅតាមបណ្តាទីក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោក បើទោះបីជាសព្វថ្ងៃនេះគេប្រើបច្ចេកវីទ្យា CGI ក៏ដោយ។

យោងទៅតាមគណនី IG ឈ្មោះថា ​@reel_locations បានថតរូបភាពបង្ហាញពីកន្លែងទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីទីតាំងពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដ។

#1 រឿង Spider Man

The Amazing Spider-Man 2

Avengers: Infinity War

Spider-Man: Far From Home

#2 រឿង​ Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame

#3 រឿង Black Panther

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#4 រឿង Captain America: The First Avenger

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#5 រឿង Spider-Man 3

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#6 រឿង Venom

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#7 រឿង A Quiet Place

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#8 រឿង Man of Steel

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

Loading...

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#9 រឿង Captain Marvel

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#10 រឿង Transformers: Dark of the Moon

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#11 រឿង Zombieland

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#12 រឿង John Wick Chapter 2

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#13 រឿង​ The Dark Knight Rises

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#14 រឿង Baby Driver

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

#15 រឿង The Walking Dead Season: 1 Episode: 1

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reel Locations (@reel_locations) on

Loading...