២០ រូបភាពដែលបង្ហាញពី ដំណើរការនៃការផាត់មុខផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ ៣៦០ដឺក្រេ របស់តួអង្គហូលីវូដល្បីៗ!

២០ រូបភាពដែលបង្ហាញពី ដំណើរការនៃការផាត់មុខផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ ៣៦០ដឺក្រេ របស់តួអង្គហូលីវូដល្បីៗ!

តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗរបស់ហូលីវូដ? ការសម្តែងរបស់តារាឈានមុខ ភាពល្អឥតខ្ចោះនៃទិដ្ឋភាពរបស់ខ្សែភាពយន្ត ឬជាបច្ចេកទេសពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងជឿជាក់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។

តើឥទ្ធិពលពិសេសមួយណាដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺ "ភាពមិនគួរឲ្យជឿនៃការតុបតែងមុខ" ដែលផ្លាស់ប្តូររូបរាងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកធ្លាប់ដឹង។ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែមិនអាចស្គាល់តួអង្គសម្តែងបាន។

ថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ រូបរាង ស្ទើមិនគួរឲ្យជឿរបស់តារាហូលីវូដនីមួយៗ។ ពួកគេទាំងអស់នោះត្រូវបានតុបតែងទៅតាមតួអង្គ ដើម្បីទទួលបានតួនាទីផ្សេងៗគ្នា។ ចាំមើលថាតើមនុស្សម្នាក់ៗនឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណា?

1. កំពូលតារាហូលីវូដ Angelina Jolie តុបតែងនៅក្នុងរឿង Meleficent

2. Tilda Swinton តុបតែងនៅក្នុងរឿង Grand Budapest Hotel

3. Jim Carrey តុបតែងនៅក្នុងរឿង How the Grinch Stole Christmas

4. Christian Bale តុបតែងនៅក្នុងរឿង Vice

5. លោក Ian Holm តុបតែងនៅក្នុងរឿង Lord of the Rings

6. Jack Nicholson តុបតែងមុខនៅក្នុងរឿង Batman

7. Brenden Gleason តុបតែងនៅក្នុងរឿង Harry Potter and the Order of the Phoenix

8. Peter Scarsard តុបតែងនៅក្នុងរឿង Green Lantern

9. Trap Jones តុបតែងនៅក្នុងរឿង Pan’s Labyrinth

10. Hugo Weaving តុបតែងនៅក្នុងរឿង Captain America

Loading...

11. Brad Pitt តុបតែងនៅក្នុងរឿង The Curious Case of Benjamin Button

12. Johnny Depp តុបតែងនៅក្នុងរឿង Black Mass

13. Tim Kerry តុបតែងនៅក្នុងរឿង It

14. Adivale Akinouye-Abbaje តុបតែងនៅក្នុងរឿង Suicide Squad

15. Nicholas Hout តុបតែងនៅក្នុងរឿង X-Men

16. Mila Kunis តុបតែងនៅក្នុងរឿង Oz the Great and Powerful

17. Marco Robbie តុបតែងនៅក្នុងរឿង Mary Queen of Scots

18. Val Kilmer តុបតែងនៅក្នុងរឿង Cinema Twain

19. Leonardo DiCaprio តុបតែងនៅក្នុងរឿង J.Edgar

20. Jennifer Lawrence តុបតែងនៅក្នុងរឿង X-Men: Days of Future Past

ប្រភព : boredpanda

Loading...