បើកបង្ហាញតារាសម្តែងហូលីវូដ ២០ នាក់ កាលពីក្មេង និងពេលបច្ចុប្បន្ន តើខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

បើកបង្ហាញតារាសម្តែងហូលីវូដ ២០ នាក់ កាលពីក្មេង និងពេលបច្ចុប្បន្ន តើខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ពេលវេលាបានផ្លាស់ប្តូរយើងយ៉ាងច្រើនអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្តូររបស់យើងនិងរបៀបដែលយើងថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯង នោះរួមបញ្ចូលទាំងកំពូលតារាហូលីវូដ ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

លោក Ard Gellink អ្នករចនាក្រាហ្វិកហូឡង់ បានសម្រេចចិត្តប្រៀបធៀបរូបភាពរបស់តារាល្បី ៗ នៅក្នុងហូលីវូដដើម្បីប្រៀបធៀបរវាងអាយុបច្ចុប្បន្នទៅនឹងកាលពីវ័យជំទង់ឬកុមារភាពថាតើវាខុសគ្នាប៉ុន្មានពីបច្ចុប្បន្ន។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់មិនគ្រាន់តែប្រៀបធៀបរូបភាពពីរខុសជំនាន់ទេ ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សតែមួយក្នុងវ័យទាំងផ្សេងគ្នាដែលស្ថិតក្នុងស៊ុមតែមួយ ហើយលទ្ធផលគឺស្ថិតនៅខាងក្រោមនេះ។

1. Al Pacino

2. Katy Perry

3. Drew Barrymore

4. Ariana Grande

5. Hue Grant

6. Jennifer lopez

7. Kim Kardashian

8. Miley Cyrus

9. Robert Redford

10. Julia Roberts

Loading...

11. Taylor Swift

12. Jim Carrey

13. Rupert Grint

14. Eminem

15. Justin timberlake

16. Idris Elba

17. Bruno Mars

18. Tom Cruise

19. Daniel Radcliff

20. Leonardo DiCaprio

ប្រភព : Instagram 

Loading...