កូនៗរបស់តារាហូលីវូដល្បីៗទាំង ១៨ នាក់ដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ តែពេលនេះពួកគេពេញវ័យស្រស់ស្អាតណាស់!

កូនៗរបស់តារាហូលីវូដល្បីៗទាំង ១៨ នាក់ដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ តែពេលនេះពួកគេពេញវ័យស្រស់ស្អាតណាស់!

វាជាឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានន័យថាអ្នកដែលបានកើតនៅឆ្នាំ ២០០១ កំពុងឈានចូលអាយុ ១៨ ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះ! យើងធ្លាប់គិតថាក្មេងៗនៅសតវត្សរ៍ទី ២១ ជាក្មេងតូចៗប៉ុន្តែពួកគេបានឈានចូលវ័យ ២០ ឆ្នាំយ៉ាងលឿន។ ពេលវេលានិងក្មេងៗគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចនេះ ចាប់តាំងពីរូបភាពកាលនៅតូចរហូតរូបភាពពេលពេញវ័យដែលមើលទៅវាបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។

យោងតាមគេហទំព័រ Brightside បានជ្រើសរើសកូនៗរបស់តារាហូលីវូដល្បី ៗ ដែលយើងចូលចិត្តលើកយកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត។

1. Meadow Walker (អាយុ 20 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Paul Walker

2. Paris Jackson (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Michael Jackson

3. Frances Bean Cobain (អាយុ 27​ ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Kurt Cobain

4. Kaia Gerber (អាយុ 17 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Cindy Crawford

5. Brandon Thomas Lee (អាយុ 23 ឆ្នាំ), កូនប្រុសរបស់ Pamela Anderson

6. Coco Arquette (អាយុ 15 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Courteney Cox

7. Bindi Irwin (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Steve Irwin

8. Lily Beckinsale (អាយុ 20 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Kate Beckinsale

9. Sofia Richie (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Lionel Richie

10. Maude (អាយុ 21 ឆ្នាំ) និង Iris (អាយុ 16 ឆ្នាំ) Apatow, កូនស្រីរបស់ Leslie Mann

Loading...

11. Sophia (អាយុ 22 ឆ្នាំ), Sistine (អាយុ 21 ឆ្នាំ), និង Scarlet (អាយុ 17 ឆ្នាំ) Stallone, កូនស្រីរបស់ Sylvester Stallone

12. Liv Freundlich (អាយុ 17 ឆ្នាំ), ជាស្រីរបស់ Julianne Moore

13. Ella Travolta (អាយុ 19 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ John Travolta

14. Sailor Lee Brinkley (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Christie Lee Brinkley

15. Jaden Smith (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនប្រុសរបស់ Will Smith

16. John Owen Lowe (អាយុ 24 ឆ្នាំ), កូនប្រុសរបស់  Rob Lowe

17. Ireland Baldwin (អាយុ 23 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Alec Baldwin

18. Delilah Belle Hamlin (អាយុ 21 ឆ្នាំ), កូនស្រីរបស់ Lisa Rinna

តើម្នាក់ណាដែលអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេនៅពេលបានឃើញ? ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់។

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ

Loading...